2 direkte Treffer gefunden für: aufwärts


54 indirekte Treffer gefunden für: aufwärts

Deutsch Türkisch
aufwärts gehen {v} gelişmek
aufwärts gehen {v} ilerlemek
aufwärts gehen {v} kalkınmak
aufwärts gehen {v} yükselmek
aufwärts gerichtet gelişmeye eğilimli
aufwärts gerichtet yükseğe doğrultulmuş
aufwärts kompatibel [Software] yukarıya doğru uyarlı
aufwärts strebend kuşların kanat çırparak yükselmesi
die Aufwärtsbeschleunigung {sub} {f} ileri hız
die Aufwärtsbewegung {sub} {f} ileri hareket
Aufwärtsbewegung an Börse borsada yükseliş
Aufwärtsbewegung der Preise {sub} {f} fiyatların yükselmesi
die Aufwärtsdynamik {sub} {f} gelişme dinamiği
die Aufwärtsentwicklung {sub} {f} [Wirtschaft] gelişme
die Aufwärtsentwicklung {sub} {f} [Wirtschaft] ilerleme
die Aufwärtsentwicklung {sub} {f} [Wirtschaft] kalkınma
die Aufwärtsentwicklung {sub} {f} terraki
der Aufwärtsflug {sub} {m} tırmanma uçuşu
der Aufwärtsgang {sub} {m} ileri gidiş
aufwärtsgehen {v} ileri gitmek
der Aufwärtshub {sub} {m} pistonun yukarı hareketi
aufwärtskompatibel {adj} yukarı doğru uyarlı
aufwärtskompatibel [Software] yukarıya doğru uyarlı
aufwärtskompatibel [Software] yukarıya doğru uyumlu
die Aufwärtskompatibilität {sub} {f} yukarı doğru uyarlılık
die Aufwärtskompatibilität {sub} {f} yukarıya doğru uyarlılık
der Aufwärtslauf {sub} {m} [Rolltreppe] yukarı çıkış
die Aufwärtsseilung {sub} {f} yükselme inhirafı
die Aufwärtsschlag {sub} {f} yükselme inhirafı
die Aufwärtsströmung {sub} {f} ileri akış
die Aufwärtsstufe {sub} {f} yukarı doğru basamak
der Aufwärtstakt {sub} {m} yukarı doğru vuruş
die Aufwärtstendenz {sub} {f} yükselme eğilimi
der Aufwärtstransformator {sub} {m} voltaj yükseltici
der Aufwärtstrend {sub} {m} kalkınma trendi
der Aufwärtstrend {sub} {m} yükselme eğilimi
die Aufwärtstrendlinie {sub} {f} kalkınma eğilimi çizgisi
der Aufwärtsweg {sub} {m} yükseliş yolu
aufwärtswinden {v} [Textil] yukarı doğru sarılım
der Aufwärtszähler {sub} {m} artımbirimi
der Aufwärtszähler {sub} {m} artımlı sayıcı
der Aufwärtszähler {sub} {m} yukarı sayaç
bergaufwärts yokuş yukarı
den Fluß aufwärts nehir yukarı
der Preistrend zeigt nach wie vor aufwärts fiyat eğilimi hâlâ yukarı doğru gösteriyor
flussaufwärts {adv} nehir akış yönünün aksine
flussaufwärts {adv} akış yukarı
flussaufwärts {adv} nehir yukarı
flussaufwärts [reformierte Schreibung: Adv.] akış yukarı
Greifer aufwärts kepçe yükseğe
stadtaufwärts şehir yukarı
stromaufwärts {adv} akıntı yukarı
stromaufwärts {adv} akış yukarı
talaufwärts {adv} vadi yukarı
0.003s