Keine direkten Treffer gefunden für: şartı

Deutsch Türkisch

33 indirekte Treffer gefunden für: şartı

Deutsch Türkisch
Annahme einer Bedingung {sub} {f} şartı kabul etme
Rückwirkung der Bedingung {sub} {f} şartın geriye dönük geçerliliği
sofern [Konjunktion] şartıyla
unter der Bedingung, dass şartıyla
vorausgesetzt {adv} şartıyla
vorbehaltlich {adj} şartıyla
worauf kommt es an? şartı ne?
die Abbruchbedingung {sub} {f} kesinti şartı
die Abbruchbedingung {sub} {f} yıkma şartı
die Abhebebedingung {sub} {f} [Bank] hesaptan çekme şartı
die Abnahmebedingung {sub} {f} teslim şartı
die Abrufbedingung {sub} {f} çağırma şartı
die Absatzbedingung {sub} {f} satış şartı
die Adäquanzbedingung {sub} {f} denklik şartı
allgemeine Geschäftsbedingung {sub} {f} genel işlem şartı
allgemeine Versicherungsbedingung {sub} {f} genel sigorta şartı
die Angebotsbedingung {sub} {f} teklif şartı
die Anlaufbedingung {sub} {f} hareket şartı
die Anstellungsbedingung {sub} {f} işe alma şartı
die Arbeitsbedingung {sub} {f} çalışma şartı
die Arbitrageklausel {sub} {f} tahkim şartı
die Attentatsklausel {sub} {f} suikast şartı
die Aufenthaltsvorschrift {sub} {f} ikamet şartı
die Auflage {sub} {f} [Auflagenhöhe e. Buches] baskı şartı
die Auflösungsklausel {sub} {f} fesih şartı
aufschiebende Bedingung {sub} {f} erteleme şartı
aufschiebende Bedingung {sub} {f} geciktirme şartı
die Ausbrandbedingung {sub} {f} sönme şartı
das Ausdrücklichkeitsgebot {sub} {n} açıklık şartı
die Ausgangsbedingung {sub} {f} çıkış şartı
die Ausnahmebedingung {sub} {f} istisna şartı
die Auswahlbedingung {sub} {f} seçme şartı
die Ausweispflicht {sub} {f} kimlik ibraz şartı
0.002s