7 direkte Treffer gefunden für: çocuk


77 indirekte Treffer gefunden für: çocuk

Deutsch Türkisch
Abkommen über Kinderrechte Çocuk Hakları Sözleşmesi
die Abkommenschaft {sub} {f} çocuklar ve torunlar
der Abort {sub} {m} [Fehlgeburt] çocuk düşürme
abortieren {v} [abortierte, hat abortiert] çocuk düşürmek
die Abortion {sub} {f} çocuk düşürme
das Abortiva {sub} {n} çocuk düşürme ilacı
das Abortivmittel {sub} {n} çocuk düşürme ilacı
die Abortneigung {sub} {f} çocuk düşürmeye yatkınlık
die Abortseinleitung {sub} {f} çocuk düşürme başlangıcı
Abschwächung des Abtreibens {sub} {f} çocuk düşürmenin azalması
Absence~Epilepsie des Kindesalters {sub} {f} çocuklukta şuur kaybı epilepsisi
Abteilung für Künderschutz {sub} {f} Çocukları Koruma Şubesi
abtreiben {v} [Kind] çocuk düşürmek
abtreiben {v} [trieb ab, hat abgetrieben] çocuk aldırmak
abtreiben lassen {v} çocuk düşürmek
abtreiben lassen {v} çocuk düşürtmek
abtreiben lassen {v} çocuk aldırmak
die Abtreibende {sub} {f} çocuk düşürten
abtreibende Ärztin {sub} {f} [weiblich] çocuk düşürten hekim
der Abtreibender {sub} {m} çocuk düşürten
abtreibender Arzt {sub} {m} çocuk düşürten hekim
der Abtreiber {sub} {m} çocuk düşürtücü
die Abtreiberin {sub} {f} [weiblich] çocuk düşürtücü
die Abtreibung {sub} {f} [Med.] çocuk aldırtma
die Abtreibung {sub} {f} [Med.] çocuk düşürme
die Abtreibung {sub} {f} [Schwangerschaftsabbruch] çocuk aldırma
die Abtreibung {sub} {f} çocuk aldırma
die Abtreibungen {sub} {pl} çocuk aldırtmalar
der Abtreibungsarzt {sub} {m} çocuk düşürtücü hekim
der Abtreibungsbefürworter {sub} {m} çocuk aldırtmayı destekleyen
der Abtreibungsbefürworter {sub} {m} çocuk düşürtmeyi kabullenen
die Abtreibungsbefürworterin {sub} {f} [weiblich] çocuk aldırtmayı kabullenen
die Abtreibungsfolgen {sub} {pl} çocuk düşürme neticeleri
der Abtreibungsgegner {sub} {m} çocuk aldırtma karşıtı
der Abtreibungsgegner {sub} {m} çocuk düşürme karşıtı
die Abtreibungsgegner {sub} {pl} çocuk düşürme karşıtları
die Abtreibungsgegnerin {sub} {f} [weiblich] çocuk aldırtma karşıtı
die Abtreibungsgegnerin {sub} {f} [weiblich] çocuk düşürme karşıtı
die Abtreibungsgegnerinnen {sub} {pl} [weiblich] çocuk düşürme karşıtları
das Abtreibungsgesetz {sub} {n} çocuk aldırtma kanunu
das Abtreibungsgesetz {sub} {n} çocuk düşürtme kanunu
die Abtreibungsklinik {sub} {f} çocuk alma kliniği
die Abtreibungsklinik {sub} {f} çocuk düşürtme kliniği
das Abtreibungsmittel {sub} {n} çocuk düşürmeyi sağlayan ilaç
der Abtreibungsparagraph {sub} {m} çocuk düşürtme paragrafı
die Abtreibungspraxis {sub} {f} çocuk düşürtme muayenehanesi
der Abtreibungstod {sub} {m} çocuk düşürtme ölümü
der Abtreibungstourismus {sub} {m} çocuk düşürtme turizmi
das Abtreibungsverfahren {sub} {n} çocuk düşürtme duruşması
die Abtreibungsärztin {sub} {f} [weiblich] çocuk düşürtücü hekim
das Adenomyom {sub} {n} çocuklukta ve prostatda görülen miyom
der Abc-Schütze {sub} {m} okuma çağindaki erkek çocuk
der Abc-Schütze {sub} {m} okuma çağındaki çocuk
die Abc-Schützin {sub} {f} [weiblich] okuma çağindaki kız çocuk
abnormales Kind {sub} {n} anormal çocuk
das Aborigine-Baby {sub} {n} Avustralya‚nın yerlisinden doğan çocuk
abscheuliches Kind {sub} {n} berbat çocuk
adoptiertes Kind {sub} {n} evlat edinilen çocuk
adoptiertes Kind {sub} {n} evlatlığa alınan çocuk
das Adoptivkind {sub} {n} evlat edinilen çocuk
das Afterkind {sub} {n} babası öldükten sonra doğan çocuk
an Masern erkranktes Kind {sub} {n} kızamık hastalığına yakalanmış çocuk
angenommenes Kind {sub} {n} evlatlık çocuk
armes Würstchen {sub} {n} zavallı çocuk
Auffälliges Kind {sub} {n} dikkat çeken çocuk
aufgewecktes Kind {sub} {n} uyanık çocuk
ausgelassenes Kind {sub} {n} haşarı çocuk
das Ausländerkind {sub} {n} yabancı çocuk
außereheliches Kind {sub} {n} evlilik dışı çocuk
außereheliches Kind {sub} {n} gayri meşru çocuk
außereheliches Kind {sub} {n} nameşru çocuk
der Balg {sub} {m} {ugs.} yaramaz çocuk
der Balljunge {sub} {m} oyunda top toplayan erkek çocuk
das Ballmädchen {sub} {n} top toplayan kız çocuk
der Bastard {sub} {m} [uneheliches Kind] gayri meşru çocuk
Bedürftiges Kind {sub} {n} yoksul çocuk
begabter Junge {sub} {m} kabiliyetli çocuk
0.005s