11 direkte Treffer gefunden für: yassı


61 indirekte Treffer gefunden für: yassı

Deutsch Türkisch
abflachen {v} [Fertigungsvorgang] yassılaştırmak
abflachen {v} [flachte ab, hat abgeflacht] yassılatmak
abflachen {v} [flachte ab, hat abgeflacht] yassıltmak
die Abflachung {sub} {f} yassıltma
die Abflachung {sub} {f} yassıma
die Abflachungen {sub} {pl} yassımalar
abgeflacht yassıtılmış
abgeflachte Enden {sub} {pl} yassıtılmış uçlar
abgeflachte Kante {sub} {f} yassıtılmış kenar
abgeflachte Kronenmutter {sub} {f} yassı üstü yarıklı vida somunu
abgeflachte Längskante {sub} {f} yassı uzunluğuna kenar
abgeflachter Lehrdorn {sub} {m} yassı delgeç
abgeflachter Lehrdorn {sub} {m} yassı erkek zımba
abgeflachter Teil {sub} {n} yassıtılmış parça
abgeflachtes Relief {sub} {n} yassı rölyef
abgeplattet yassılatılmış
abgeplattete yassılatılan
abgeplattetes Umdrehungsellipsoid {sub} {n} yassılaştılmış devirli elipsoid
die Abluftfahne {sub} {f} yassı koni şeklinde çıkan atık hava
der Abplatthobel {sub} {m} yassıtma planyası
die Abplattung {sub} {f} yassıltma
die Abziehfeile {sub} {f} yassı eğe
die Ackerplatterbse {sub} {f} yassı tarla bezelyesi
anflachen {v} yassıtmak
die Anflachung {sub} {f} yassıtma
das Bandeisen {sub} {n} yassı demir
die Bandnudeln {sub} {pl} [breit] yassı ince makarnalar
der Bandwurm {sub} {m} yassı solucan
das Becken {sub} {n} yassı geniş kap
die Blattfeder {sub} {f} yassı yay
der Blattfederkontakt {sub} {m} yassı yay teması
die Blattfedern {sub} {pl} yassı yaylar
der Blattfederstahl {sub} {m} yassı yay çeliği
das Blattfederstahlwerk {sub} {n} yassı yay düzeni
das Blattfederwerk {sub} {n} yassı yay düzeni
das Blattfilter {sub} {n} yassı filtre
der Blattfisch {sub} {m} yassı balık
der Blattmagen {sub} {m} yassı karın
die Blechplatine {sub} {f} yassı sac
die Bramme {sub} {f} yassı kütük
die Bramme {sub} {f} yassı kütük demiri
breitgetreten {adj} yassılaştırılmış
der Breithammer {sub} {m} yassıltma çekici
die Breitnase {sub} {f} yassı burunlu
breitnasig {adj} yassı burunlu
breitschlagen {v} [schlug breit, hat breitgeschlagen] yassılamak
das Dipperrelais {sub} {n} yassı tipli röle
Draht mit flachversenktem Kopf {sub} {m} yassı gömme başlı tel çivi
die Drehplatte {sub} {f} yassı levha
das Drücken {sub} {n} [Umformen] yassılaştırma
drücken {v} [ich drückte, ich habe gedrückt] yassılaştırmak
flach {adj} düz yassı
flach {adj} yamyassı
flach wie ein Brett tahta gibi yassı
flacher {adj} daha yassı
flachste {adj} en yassı
halbflach {adj} yarı yassı
ovalflach [Adj.9] oval yassı
platter {adj} daha yassı
platteste {adj} en yassı
ziemlich flach {adj} oldukça yassı
0.003s