7 direkte Treffer gefunden für: eşzamanlı


53 indirekte Treffer gefunden für: eşzamanlı

Deutsch Türkisch
das Außertrittfallen {sub} {n} eşzamanlılığı kaybetme
der Gleichlauf {sub} {m} eşzamanlık
der Gleichlauf {sub} {m} eşzamanlılık
gleichlaufende Bewegung {sub} {f} eşzamanlı hareket
die Gleichlaufprüfung {sub} {f} eşzamanlılık denetimi
der Gleichtaktmodus {sub} {m} eşzamanlı mod
gleichzeitig senden {v} [Radio, TV] eşzamanlı yayımlamak
gleichzeitig sendend eşzamanlı yayınlayan
gleichzeitig tun {v} eşzamanlı yapmak
gleichzeitig vorhanden eşzamanlı mevcut
gleichzeitige Aktivität {sub} {f} eşzamanlı aktivite
gleichzeitige Druckausgabe {sub} {f} eşzamanlı baskı çıkışı
gleichzeitige Einführung {sub} {f} eşzamanlı yüyürlüğe koyma
gleichzeitige Krankheit {sub} {f} eşzamanlı hastalık
gleichzeitige Sendung {sub} {f} eşzamanlı yayın
gleichzeitige Sendungen {sub} {pl} eşzamanlı yayınlar
gleichzeitiger Betrieb {sub} {m} eşzamanlı işletme
die Gleichzeitigkeit {sub} {f} eşzamanlık
die Gleichzeitigkeitsbedingung {sub} {f} eşzamanlık şartı
der Gleichzeitigkeitsfaktor {sub} {m} eşzamanlık faktörü
der Isochronismus {sub} {m} eşzamanlık
kontemporär {adj} eşzamanlı olan
die Simultanarbeit {sub} {f} eşzamanlı çalışma
der Simultanbetrieb {sub} {m} eşzamanlı işlem
der Simultancomputer {sub} {m} eşzamanlı bilgisayar
die Simultaneität {sub} {f} eşzamanlıık
simultanes Dolmetschen eşzamanlı tercüme yapmak
die Simultanimpfung {sub} {f} eşzamanlı aşı
die Simultanität {sub} {f} eşzamanlılık
der Simultanrechner {sub} {m} eşzamanlı bilgisayar
die Simultansteuerung {sub} {f} eşzamanlı denetim
die Simultanverarbeitung {sub} {f} eşzamanlı işleme
der Simultanzugriff {sub} {m} eşzamanlı erişim
synchron aufnehmen {sub} {f} eşzamanlı kaydetmek
die Synchronaufzeichnung {sub} {f} eşzamanlı kayıt
der Synchroncomputer {sub} {m} eşzamanlı bilgisayar
die Synchrondatenerfassung {sub} {f} eşzamanlı veri toplama
der Synchrondatenträger {sub} {m} eşzamanlı veri ortamı
die Synchronie {sub} {f} [Grammatik] eşzamanlılık
die Synchronie {sub} {f} eşzamanlık
die Synchronisierung {sub} {f} eşzamanlık
das Synchronisierzeichen {sub} {n} eşzamanlılaştırma karakteri
die Synchronismen {sub} {pl} eşzamanlılıklar
der Synchronismus {sub} {m} eşzamanlılık
die Synchronität {sub} {f} eşzamanlılık
die Synchronizität {sub} {f} eşzamanlılık
der Synchronlauf {sub} {m} eşzamanlı akış
der Synchronrechner {sub} {m} eşzamanlı bilgisayar
das Synchronverfahren {sub} {n} eşzamanlı işlem
zumal {adv} eşzamanlı olarak
das Zusammentreffen {sub} {n} eşzamanlı olma
gleichzeitig mit …ile eşzamanlı
plesiochron {adj} hemen hemen eşzamanlı
0.003s