Keine direkten Treffer gefunden für: dosyaları

Deutsch Türkisch

34 indirekte Treffer gefunden für: dosyaları

Deutsch Türkisch
Akten ablegen {v} dosyaları klasöre geçirmek
Akten einsehen {v} dosyaları görme
Dateien anderswo speichern {sub} {pl} dosyaları başka yere depolamak
Dateien suchen dosyaları aramak
Dateien werden gesendet dosyaları göndermek
die Dateienverwaltung {sub} {f} dosyaların idaresi
Daten austauschen dosyaları değiştirmek
Daten auswerten dosyaları değerlendirmek
Daten bearbeiten dosyaları işleme almak
Daten beibehalten dosyaları saklamak
Daten freigeben dosyaları serbest bırakmak
die Anonymisierung der Daten ist erforderlich dosyaların gizlenmesi gerekli
Fehler beim Kopieren der Dateien {sub} {m} dosyaları kopyalarken oluşan hata
die Aktenmappen {sub} {pl} evrak dosyaları
die Anwendungsdateien {sub} {pl} uygulama dosyaları
benutzerdefinierte Ordner {sub} {pl} kullanıcı dosyaları
die Bilddateien {sub} {pl} resim dosyaları
die Computerdateien {sub} {pl} bilgisayar dosyaları
die Druckerdateien {sub} {pl} baskı dosyaları
der Eingangsdatenfluss {sub} {m} girdi dosyaları
die Erbschaftsteuerakten {sub} {pl} veraset vergisi dosyaları
die Gerichtsakten {sub} {pl} dava dosyaları
die Gerichtsakten {sub} {pl} mahkeme dosyaları
die Grafikdaten {sub} {pl} grafik dosyaları
die Infomappen {sub} {pl} bilgi dosyaları
die Infomappen {sub} {pl} bilgilendirme dosyaları
die Inhaltsdateien {sub} {pl} içerik dosyaları
die Lauschposten {sub} {pl} gizli dinleme dosyaları
die Programmdateien {sub} {pl} [Computer] program dosyaları
die Prozessakten {sub} {pl} dava dosyaları
die Prozeßakten {sub} {pl} [alte Schreibung] dava dosyaları
die Schreibmappen {sub} {pl} yazı dosyaları
die Schulmappen {sub} {pl} okul dosyaları
die Skripte {sub} {pl} [Nachschrift einer Hochschulvorlesung] ders dosyaları
0.001s