Keine direkten Treffer gefunden für: disiplini

Deutsch Türkisch

32 indirekte Treffer gefunden für: disiplini

Deutsch Türkisch
Bedeutung der Disziplin {sub} {f} disiplinin manâsı
Disziplin halten disiplini sağlamak
Disziplin halten disiplini temin etmek
Disziplin wahren {v} disiplini koruma
der Disziplinarfall {sub} {m} disiplinin bozulması
Zucht und Ordnung halten {v} disiplini korumak
das Abfertigungsdisziplin {sub} {n} geçiş işlem disiplini
die Arbeitsdisziplin {sub} {f} disiplini
die Arbeitsdisziplin {sub} {f} çalışma disiplini
die Arkandisziplin {sub} {f} sır disiplini
die Ausgabendisziplin {sub} {f} gider disiplini
die Bedienungsdisziplin {sub} {f} kullanma disiplini
die Berichtsdisziplin {sub} {f} rapor disiplini
die Betriebsdisziplin {sub} {f} işletme disiplini
das Exekutivdisziplin {sub} {n} icra disiplini
das Fraktionsdisziplin {sub} {n} fraksiyon disiplini
die Haushaltsdisziplin {sub} {f} [Staat] bütçe disiplini
die Haushaltsdiziplin {sub} {f} hane giderleri disiplini
die Haushaltsplandisziplin {sub} {f} bütçe planı disiplini
das Kreditdisziplin {sub} {n} kredi disiplini
die Königsdisziplin {sub} {f} kraliyet disiplini
die Leitungsdisziplin {sub} {f} hat disiplini
militärische Disziplin {sub} {f} asker disiplini
nordische Kombination [Sport] kayakta Kuzey Alp Disiplini
die Parteidisziplin {sub} {f} parti disiplini
das Plandisziplin {sub} {n} plan disiplini
das Projektdisziplin {sub} {n} proje disiplini
die Schuldisziplin {sub} {f} borç disiplini
das Stellenplandisziplin {sub} {n} planı disiplini
technologische Disziplin {sub} {n} teknoloji disiplini
das Verkehrdisziplin {sub} {n} trafik disiplini
die Verkehrsdisziplin {sub} {f} trafik disiplini
0.002s