3 direkte Treffer gefunden für: debi

Deutsch Türkisch
der Förderstrom {sub} {m} debi
die Kapazität {sub} {f} debi
die Leistung {sub} {f} debi

54 indirekte Treffer gefunden für: debi

Deutsch Türkisch
der Abflussmesser {sub} {m} debi ölçeği
debil {adj} [Med.] aşırı zayıf
debil {adj} [Med.] debil
debil {adj} [umganssprachlich] zihinsel özürlü
debil {adj} güçsüz
debil {adj} hafif derecede zekâ geriliği olan kişi
debil {adj} zayıf yapılı
die Debile {sub} {f} [weiblich] zayıf yapılı kişi
die Debilen {sub} {pl} zayıf yapılı kişiler
der Debiler {sub} {m} zayıf yapılı kişi
die Debilität {sub} {f} [Schwachsinn] aşırı ve sürekli güçsüzlük
die Debilität {sub} {f} [Schwachsinn] bunaklık
die Debilität {sub} {f} [Schwachsinn] debililik
die Debilität {sub} {f} debillik
die Debilität {sub} {f} hafif derecede zekâ geriliği
der Debit {sub} {m} piyasa
der Debit {sub} {m} satış
der Debit {sub} {m} sürüm
der Debitant {sub} {m} acente
der Debitant {sub} {m} satıcı
der Debitant {sub} {m} satış bayii
debitieren {v} [debitierte, habe debitiert] borca kaydetmek
debitieren {v} [debitierte, habe debitiert] borç hanesine kaydetmek
debitieren {v} [debitierte, habe debitiert] borçlu tarafa kaydetmek
debitieren {v} [debitierte, habe debitiert] hesabı borçlandırmak
debitieren {v} [debitierte, habe debitiert] zimmetine geçirmek
debitiert zimmetine geçirmiş
die Debitkommission {sub} {f} iflas komisyonu
der Debitor {sub} {m} borçlu
die Debitoren {sub} {pl} alacaklar
die Debitoren {sub} {pl} borçlular
Debitoren aus Schuldscheinen borç senetlerinden borçlular
Debitoren aus Wechseln poliçe borçluları
die Debitorenabtretung {sub} {f} alacakların devri
die Debitorenausfälle {sub} {pl} alacakların kaybı
der Debitorenbestand {sub} {m} borçluların mevcudu
das Debitorenbuch {sub} {n} borçlular defteri
die Debitorenbuchhaltung {sub} {f} alacaklar muhasebesi
das Debitorengeschäft {sub} {n} alacaklar işlemi
das Debitorengeschäft {sub} {n} alacaklar muamelesi
das Debitorengeschäft {sub} {n} borçlular işlemi
das Debitorengeschäft {sub} {n} borçlular muamelesi
das Debitorenkonto {sub} {n} alacaklar hesabı
das Debitorenkonto {sub} {n} borçlu hesap
das Debitorenkonto {sub} {n} borçlular hesabı
die Debitorenrückstellung {sub} {f} şüpheli alacaklar kaydı
der Debitorensaldo {sub} {m} alacaklar bakiyesi
der Debitorensaldo {sub} {m} borçlu bakiyesi
der Debitorenverkauf {sub} {m} alacakların satışı
der Debitorenverkauf {sub} {m} faktoring
die Debitorenverluste {sub} {pl} alacak kayıpları
belletristisch {adj} edebi
Förderstrom, konstanter~ {sub} {m} sabit debi
literarisch {adj} edebi
0.003s