6 direkte Treffer gefunden für: alo


48 indirekte Treffer gefunden für: alo

Deutsch Türkisch
allochthon {adj} alokton
allochthoner Boden {sub} {m} alokton taban
die Allopathie {sub} {f} alopati
allopathisch {adj} alopatik
alloplasmatisch {adj} aloplazmatik
alloplastisch {adj} aloplastik
der Alloxandiabetes {sub} {m} aloksan diyabet
Aloe (Südafrikanische~) {sub} {f} [Aloe ferox, Aloe capensis] Sabırı (Kap)
der Aloeextrakt {sub} {m} aloe iksiri
der Aloeextrakt {sub} {m} sarısabır hülâsası
das Aloeholz {sub} {n} kalembek
das Aloeholz {sub} {n} kartal ağacı
die Aloesäure {sub} {f} sarısabır asidi
die Aloetinktur {sub} {f} sarısabır tentürü
die Alogie {sub} {f} aloji
alogisch {adj} gayri mantıki
alogisch {adj} mantışı
alogische Denkstörung {sub} {f} alojik düşünce bozukluğu
das Aloin {sub} {n} [Abführmittel] bir kabızlık ilacı
die Aloinreaktion {sub} {f} aloin etkisi
die Alopecia {sub} {f} saç dökülmesi
die Alopezie {sub} {f} saç dökülmesi
das Hallo! {sub} {n} alo!
hallo rufen {v} alo demek
der Halloruf {sub} {m} alo çağrısı
heda! [hallo!] alo!
der Ball {sub} {m} [Tanz] balo
die Bambusaloe {sub} {f} Meksika keneviri
die Baumaloe {sub} {f} sabır otu
das Bengalo {sub} {n} [bengalisches Feuer] titrek parlak ışık ya da alev şöleni
der Brutalo {sub} {m} acımasız
der Brutalo {sub} {m} merhametsiz
das Cembalo {sub} {n} [Musik] klavsen
das Cembalo {sub} {n} [Musik] tuşlu bir müzik aleti
das Cembalo {sub} {n} [Musik] çembalo
das Dekalo {sub} {n} fire
das Dekalo {sub} {n} kayıp
dienzephal {adj} diensefalo
echte Aloe ağu
echte Aloe sarısabır
echte Aloe ödağacı
der Halo {sub} {m} [Astrologie] hale
das Klavizimbel {sub} {n} [veraltet] çembalo
der Maskenball {sub} {m} maskeli balo
das Nebensonnenhalo {sub} {n} yalancı güneş oluşumunda ışığın kırılma ve refleksiyon etkisi
der Normalo {sub} {m} normal davranış veya giyim şartlarına uygun kişi
der Realo {sub} {m} {ugs.} gerçekçi politikacı
die Wasseraloe {sub} {f} su sarısabırı
0.003s