3 direkte Treffer gefunden für: Bestände


45 indirekte Treffer gefunden für: Bestände

Deutsch Türkisch
bestanden {adj} ağaçlıklı
bestanden {adj} başarılan
bestanden {adj} başarılı
bestanden {adj} kaplı
bestanden {adj} örtülü
bestanden [eine Prüfung] geçer
bestanden mit Ausgleich zayıfı başka ders ile dengeleyip geçme
bestanderhaltend {adj} envanteri koruyan
das Bestanderhaltungsniveau {sub} {n} envanteri koruma seviyesi
das Bestandesalter {sub} {n} envanter yaşı
der Bestandesaufbau {sub} {m} meşçere kuruluşu
die Bestandesaufnahme {sub} {f} envanter ҫıkarma
die Bestandesdichte {sub} {f} envanter yoğunluğu
die Bestandeswirtschaft {sub} {f} demirbaş ekonomisi
Bestände abbauen {sub} {pl} stokları tasfiye etmek
Bestände auffüllen stokları yenilemek
Bestände aufnehmen envante çıkarmak
Bestände aufnehmen sayım yapmak
Bestände aufnehmen stokları saymak
Abbau der Lagerbestände {sub} {m} depodaki malları azaltma
abgewirtschaftete Waldbestände {sub} {pl} mahvolan orman varlıkları
abhängige Bestände {sub} {pl} bağımlı stoklar
abnehmende Waldbestände {sub} {pl} azalan orman varlıkları
Absatz der Lagerbestände {sub} {m} ambardaki malları satma
Absatz der Lagerbestände {sub} {m} stokları satma
Abschreibung auf Warenbestände {sub} {f} mal varlığının amortismanı
Abschreibung der Warenbestände mal stoklarmın amortismanı
Abschreibung Lagerbestände depo envanterinin amortismanı
die Aktenbestände {sub} {pl} dosya stokları
die Anfechtungstatbestände {sub} {pl} itiraz gerekçeleri
die Anlagenbestände {sub} {pl} [Prod.] tesis varlıkları
Aufnahme Bestände envanter yapma
Aufnahme Bestände stokların sayımı
die Bargeldbestände {sub} {pl} nakit mevcudiyetleri
Bestandswiederbegründung durch Rodung der minderwertigen Bestände {sub} {pl} mevcudiyetler
Bewertung der Vorratsbestände {sub} {f} yedek varlıkları değerlendirme
die Bibliotheksbestände {sub} {pl} kütüphane varlıkları
die Buchbestände {sub} {pl} defter mevcudatı
die Buchbestände {sub} {pl} defterlere göre mevcutlar
die Devisenbestände {sub} {pl} döviz stokları
die Dollarbestände {sub} {pl} Dolar varlıkları
Erhaltung der Fischbestände {sub} {f} balık rezervlerini koruma
Erhöhung der Bestände {sub} {f} stokları artırma
die Fehlbestände {sub} {pl} eksik miktarlar
die Fleischrinderbestände {sub} {pl} etlik dana mevcudiyetleri
0.002s