Keine direkten Treffer gefunden für: çalışmaya

Deutsch Türkisch

36 indirekte Treffer gefunden für: çalışmaya

Deutsch Türkisch
anfangen zu arbeiten {v} çalışmaya başlamak
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] çalışmaya başlamak
Arbeit aufnehmen {v} çalışmaya başlamak
die Arbeitsunfähigkeit {sub} {f} çalışmaya uygun olamama
die Arbeitsunterbrechung {sub} {f} çalışmaya ara verme
die Arbeitsverfügbarkeit {sub} {f} çalışmaya hazır olma
die Arbeitsverweigerung {sub} {f} çalışmaya itiraz etme
arbeitswillig {adj} çalışmaya gönüllü kimse
arbeitswillig {adj} çalışmaya hazır
arbeitswillig {adj} çalışmaya hevesli
arbeitswillig {adj} çalışmaya istekli
der Arbeitszwang {sub} {m} çalışmaya zorlama
Aufenthaltsrecht für Nichterwerbstätige {sub} {n} çalışmayanlara oturma hakkı
der Bereitschaftsdienst {sub} {m} çalışmaya hazır halde beklemek
dabei sein {v} [ich war dabei, ich bin dabei gewesen] çalışmaya devam etmek
defekte Links {sub} {f} çalışmayan linkler
die Einarbeitung {sub} {f} çalışmaya uyum sağlama
die Einarbeitungszeit {sub} {f} çalışmaya uyum sağlama süresi
Frau ohne berufliche Tätigkeit {sub} {f} çalışmayan kadın
nicht arbeitendes Geld {sub} {n} çalışmayan para
nicht mitarbeitende Ehefrau çalışmayan hanım
die Nicht-Erwerbstätige {sub} {pl} çalışmayan kişiler
nichtarbeitende Bevölkerung çalışmayan halk
nichtberufstätig {adj} çalışmayan
nichtberufstätige Bevölkerung çalışmayan halk
nichtberufstätige Mutter {sub} {f} çalışmayan anne
die Nichterwerbsbevölkerung {sub} {f} çalışmayan halk
die Nichterwerbspersonen {sub} {pl} çalışmayan kişiler
nichterwerbstätig {adj} çalışmayan
die Nichterwerbstätige {sub} {f} çalışmayan kişi
sich daranmachen {v} çalışmaya başlamak
die Tätigkeitsunterbrechung {sub} {f} çalışmaya ara verme
vikariierend {adj} med. çalışmayan organın fonksiyonu
vikariierende Blutung {sub} {f} çalışmayan organ kanaması
weiterarbeiten {v} çalışmaya devam etmek
Wer rastet, der rostet çalışmayan demir paslanır
0.002s