Keine direkten Treffer gefunden für: periodische

Deutsch Türkisch

39 indirekte Treffer gefunden für: periodische

Deutsch Türkisch
periodische Abgrenzung {sub} {f} periyodik sınırlama
periodische Abrechnung {sub} {f} dönemsel hesaplama
periodische Amnesie {sub} {f} dönemsel bellek yitimi
periodische Amnesie {sub} {f} periyodik amnezi
periodische Bewegung {sub} {f} periyodik hareket
periodische Depression {sub} {f} dönemsel depresyon
periodische Depression {sub} {f} periyodik depresyon
periodische Einnahmen dönemsel tahsilat
periodische Funktion {sub} {f} periyodik fonksiyon
periodische Grösse {sub} {f} periyodik büyüklük
periodische Mania {sub} {f} arada sağlıklı dönemler göstermeden tekrarlayan mani
periodische Mania {sub} {f} periyodik mani
periodische Prüfung {sub} {f} periyodik inceleme
periodische Psychose {sub} {f} dönemsel psikoz
periodische Psychose {sub} {f} periyodik dönem
periodische Schizophrenie {sub} {f} peryodik şizofreni
periodische Schlafsucht {sub} {f} periyodik uyku hastalığı
periodische Schwankung {sub} {f} peryodik değişim
periodische Schwankungen {sub} {pl} peryodik değişimler
periodische Trunksucht {sub} {f} dipsomani
periodische Trunksucht {sub} {f} dönemsel alkolizma
periodische Trunksucht {sub} {f} dönemsel içki düşkünlüğü
periodische Trunksucht {sub} {f} periyodik alkolizma
periodische Untersuchung [Med.] periyodik muayene
Periodische Wartung {sub} {f} periyodik bakım
periodische Welle {sub} {f} periyodik dalga
periodische Zahlungen {sub} {pl} periyodik ödemeler
periodische Zusammenkünfte {sub} {pl} periyodik buluşmalar
periodische ärztliche Untersuchung {sub} {f} periyodik doktor muayenesi
periodische Überprüfung {sub} {f} periyodik incleme
periodische Überwachung {sub} {f} periyodik denetim
periodischer Bericht {sub} {m} periyodik rapor
periodischer Gassstrom {sub} {m} gazların periyodik akışı
periodischer Strom {sub} {m} periyodik akım
periodischer Unterbrecher {sub} {m} periyodik anahtar
periodisches Bewegen {sub} {n} periyodik hareket
periodisches Irresein {sub} {n} dönemsel delilik
periodisches Irresein {sub} {n} periyodik delilik
periodisches System {sub} {n} periyodik sistem
0.002s