Keine direkten Treffer gefunden für: kumaşı

Deutsch Türkisch

49 indirekte Treffer gefunden für: kumaşı

Deutsch Türkisch
die Abrechte {sub} {f} kumaşın ters yüzü
die Abrechte {sub} {f} kumaşın tersi
die Abseite {sub} {f} kumaşın ters tarafı
die Abseite {sub} {f} kumaşın ters yüzü
aufrauen {v} [raufte auf, hat aufgeraut] kumaşı tarayıp kabalaştırmak
das Aufrauhen {sub} {n} kumaşı tarayıp kabalaştırma
das Dekatieren {sub} {n} [Textilien] kumaşın cilasını alma
dekatieren {v} [Textilien] kumaşın cilasını almak
etwas puffen {v} kumaşı kabartmak
Falten von Stoffen {sub} {n} kumaşı katlama
das Farbenbad {sub} {n} kumaşı boyaya batırmak
die Geweberückseite {sub} {f} kumaşın ters tarafı
die Geweberückseite {sub} {f} kumaşın ters yüzü
klotzen {v} kumaşı su geçirmez yapmak
kreppen {v} kumaşı krep haline getirmek
linke Seite {sub} {f} [von Stoff] kumaşın ters yüzü
noppen {v} [noppte, hat genoppt] kumaşın düğümlerini gidermek
das Pivot {sub} {n} kumaşı makinede iğne üzerinde döndürme
die Pivotisierung {sub} {f} kumaşı makinede iğne üzerinde döndürme
die Stoffvergoldung {sub} {f} kumaşı yaldızlama
die Tuchkarbonisation {sub} {f} kumaşı karbonlama
der Zugversuch {sub} {m} kumaşı çekerek dayanıklılığını ölçme
die Zurichtung {sub} {f} kumaşı cilalama
das Absorptionsgewebe {sub} {n} emme dokuması
der Alpakastoff {sub} {m} alpaka kumaşı
der Arbeitsschutzstoff {sub} {m} elbisesi dokuması
das Baumwollgewebe {sub} {n} pamuk dokuması
der Berufsrevolutionär {sub} {m} fesat kumkuması
der Bezugsstoff {sub} {m} kaplama kumaşı
der Damast {sub} {m} şam kumaşı
der Damaststoff {sub} {m} şam kumaşı
die Damenkleiderstoff {sub} {f} kadın elbisesi kumaşı
der Denim {sub} {m} mavi jin kumaşı
die Dichterlesung {sub} {f} yazar okuması
elastisches Gewirke {sub} {n} esnek örgü kumaşı
der Fahnenstoff {sub} {m} bayrak kumaşı
feiner Wäschestoff {sub} {m} ince giysi kumaşı
das Filtertuch {sub} {n} filtre kumaşı
das Filzgewebe {sub} {n} keçe dokuması
der Frottee {sub} {m} havlu kumaşı
das Glasfasergewebe {sub} {n} cam elyafı dokuması
das Handgewebe {sub} {n} el dokumasi
handgewebt {adj} el dokuması
der Hemdenstoff {sub} {m} gömlek kumaşı
der Holzstoff {sub} {m} odun kumaşı
der Hutstoff {sub} {m} şapka kumaşı
das Klatschmaul {sub} {n} dedikodu kumkuması
der Kleidungsstoff {sub} {m} giysi kumaşı
der Lampas {sub} {m} şam kumaşı
0.003s