Keine direkten Treffer gefunden für: kullanımı

Deutsch Türkisch

37 indirekte Treffer gefunden für: kullanımı

Deutsch Türkisch
anwenderfreundlich {adj} kullanımı kolay
die anwenderfreundlich {sub} {f} kullanımı kolay
Anwendung schließen {sub} {f} kullanımı kapatmak
benutzerfreundlich {adj} kullanımı kolay
benutzerunfreundlich {adj} kullanımı zor
billig im Gebrauch kullanımı iktisatlı
handlich {adj} kullanımı kolay
leicht zu bedienen kullanımı kolay
die Umfunktionierung {sub} {f} kullanımı değiştirme
unpraktisch {adj} kullanımı pratik olmayan
zu unserer Verfügung kullanımımıza
Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steuer direksiyonda alkol veya uyuşturucu kullanımı
der Altpapiereinsatz {sub} {m} eski kâğıt kullanımı
anderweitige Verwendung der Fonds {sub} {f} fonların başka türlü kullanımı
die Anlagennutzung {sub} {f} tesis kullanımı
die Anschlussnutzung {sub} {f} bağlantı kullanımı
Anwendung der {sub} {f} ...in\...ın kullanımı
Anwendung der {sub} {m} ...ın kullanımı
die Arbeitsspeicherauslastung {sub} {f} bellek kapasitesi kullanımı
die Arbeitsspeicherauslastung {sub} {f} çalışma belleği kullanımı
der Atemgeräteinsatz {sub} {m} nefes almaya yardımcı alet kullanımı
Auslastung der Anlagen {sub} {f} tesislerin kapasite kullanımı
Auslastung der Produktionskapazität {sub} {f} imalat kapasitesinin kullanımı
Auslastung des Betriebs {sub} {f} işletme kapasitesinin kullanımı
die Balneologie {sub} {f} kaplıcanın tedavide kullanımı
die Benutzeranwendung {sub} {f} kullanıcı kullanımı
bestimmungsgemäße Verwendung einer Maschine {sub} {f} bir makinenin belirlemeye göre kullanımı
der Betriebsmittelverbrauch {sub} {m} vasıtası kullanımı
der Betriebsstoffverbrauch {sub} {m} malzeme kullanımı
die Bettenausnutzung {sub} {f} yatak kullanımı
die Bytebedienung {sub} {f} bayt kullanımı
die Bytebedienung {sub} {f} çoklu kullanımı
die Büronutzung {sub} {f} büro kullanımı
chemische Keule {sub} {f} aşırı kimyasal kullanımı
die Computeranwendung {sub} {f} bilgisayar kullanımı
die Datenbenutzung {sub} {f} veri kullanımı
der Datenmissbrauch {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] bilgi ve belgelerin baskası tarafından izinsiz kullanımı
0.003s