9 direkte Treffer gefunden für: dağlama


50 indirekte Treffer gefunden für: dağlama

Deutsch Türkisch
abbeizen {v} dağlamak
abätzen {v} [ätzte ab, hat abgeätzt] dağlamak
die Ausbrennen {sub} {pl} dağlamalar
ausbrennen {v} [brannte aus, hat ausgebrannt] dağlamak
ätzbeständig {adj} dağlamaya mukavemetli
der Ätzbrand {sub} {m} dağlama yanığı
ätzen {v} [ätzte, hat geätzt] dağlamak
der Ätzfaktor {sub} {m} dağlama faktörü
die Ätzflüssigkeit {sub} {f} dağlama sıvısı
die Ätzfärbung {sub} {f} dağlama renklenmesi
das Ätzglas {sub} {n} dağlama camı
die Ätztechnik {sub} {f} dağlama tekniği
die Ätztiefe {sub} {f} dağlama derinliği
die Ätztinte {sub} {f} dağlama mürekkebi
der Ätztisch {sub} {m} dağlama masası
das Ätzverfahren {sub} {n} dağlama metodu
brandmarken {v} dağlamak
brennen {v} [brannte, hat gebrannt] dağlamak
brennen {v} [ätzen] dağlamak
einbrennen {v} [ich brannte ein , ich habe eingebrannt] dağlamak
kauterisieren {v} [Med.] dağlamak
radieren {v} [radierte, hat radiert] dağlamak
die Verätzungen {sub} {pl} dağlamalar
die Verödung {sub} {f} dağlamak
die Ätzung {sub} {f} yakıcı bir maddeyle dağlama
basische Verätzung {sub} {f} bazik dağlama
chemisches Ätzen {sub} {n} kimyasal dağlama
der Drahtbeizer {sub} {m} tel dağlama
die Effektätzung {sub} {f} etkileyici dağlama
die Elektrokauterisation {sub} {f} elektrikli dağlama
elektrolytisches Ätzen {sub} {n} elektrolitik dağlama
die Endätzung {sub} {f} nihai dağlama
die Gasheizung {sub} {f} gazla dağlama
die Grobätzung {sub} {f} kaba dağlama
die Hochfrequenzkauterisation {sub} {f} yüksek frekanslı dağlama
die Kauterisation {sub} {f} [Med.] bir yeri ilaç veya kızgın demirle dağlama
die Krampfaderverödung {sub} {f} varis dağlama
die Laugenverätzung {sub} {f} alkalik dağlama
letzte Ätzung {sub} {f} son dağlama
die Maschinenätzung {sub} {f} makine ile dağlama
die Nachätzung {sub} {f} ek dağlama
die Nachätzung {sub} {f} sonradan dağlama
die Oberflächenätzung {sub} {f} yüzey dağlama
die Rückseitenätzung {sub} {f} arka yüzü dağlama
die Schnellätzung {sub} {f} hızlı dağlama
die Säureverätzung {sub} {f} asitle dağlama
Säureverätzung des Auges {sub} {f} gözü asitle dağlama
tiefätzen {v} derin dağlama
die Varizenverödung {sub} {f} varis dağlama
die Vorätzung {sub} {f} ön dağlama
0.003s