Keine direkten Treffer gefunden für: birliği

Deutsch Türkisch

35 indirekte Treffer gefunden für: birliği

Deutsch Türkisch
Auflösung einer Gesellschaft {sub} {f} birliği dağıtma
Binnengrenzen der Gemeinschaft {sub} {pl} birliğin sınırları
Einrichtung der Gemeinschaft {sub} {f} birliği düzene sokma
Erweiterung der Gemeinschaft {sub} {f} birliğin genişletilmesi
finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft {sub} {f} birliğin finansal katılımı
Gegner der Vereinigung {sub} {pl} birliğin karşıtları
Kohlebestände der Gemeinschaft {sub} {pl} birliğin kömür varlıkları
die Spaltung {sub} {f} [Politik] birliğin bozulması
Zerfall und Vereinigung {sub} {m} birliğin çöküşü
die ABC-Staaten {sub} {pl} Arjantin, brezilya, şili devletleri birliği
die ABC-Staaten {sub} {pl} şili devletleri birliği
der Abrechnungsverband {sub} {m} hesaplama birliği
das Absatzkartell {sub} {n} satış birliği
der Absatzverbund {sub} {m} satış birliği
das Abwasserverband {sub} {n} atık su işleri birliği
afrikanische Finanzgemeinschaft {sub} {f} Afrika finans birliği
afrikanische Union {sub} {f} Afrika birliği
der Agrarjournalismus {sub} {m} tarım muhabirliği
der Agrarkonzern {sub} {m} tarım sınai birliği
die Aktionsgemeinschaft {sub} {f} eylem birliği
die Aktionsgemeinschaft {sub} {f} faaliyet birliği
die Aktionärsvereinigung {sub} {f} aksiyoner birliği
Algerische Arbeitgebervereinigung {sub} {f} cezayir işçi birliği
allgemeine Gütergemeinschaft {sub} {f} genel mal birliği
allgemeiner Arbeitnehmerbund {sub} {m} genel işçi birliği
Allgemeiner Gewerkschaftsbund {sub} {m} genel sendika birliği
Allgemeiner Gewerkschaftsbund der Arbeitnehmer der Türkei {sub} {n} Türkiye`nin genel işçi sendika birliği
Allgemeiner Wirtschaftsverband {sub} {m} genel ekonomi birliği
amerikanische Bürgerrechtsvereinigung {sub} {f} Amerikan insan hakları birliği
die Antiterroreinheit {sub} {f} terörle mücadele birliği
der Anwaltsverband {sub} {m} avukatlar birliği
die Anwaltsvereinigung {sub} {f} avukatlar birliği
die Apothekerkammer {sub} {f} eczacılar meslek birliği
der Arbeiterbund {sub} {m} ameleler birliği
der Arbeiterbund {sub} {m} işçiler birliği
0.001s