Keine direkten Treffer gefunden für: bilgi sa

Deutsch Türkisch

31 indirekte Treffer gefunden für: bilgi sa

Deutsch Türkisch
auskennend {adj} bilgi sahibi olan
Bescheid wissen {v} bilgi sahibi olmak
bewandert {adj} bilgi sahibi
der Datenschutz {sub} {m} [Juristisch] bilgi saklama
das Datenspeichergerät {sub} {n} bilgi saklama aygıtı
die Datenspeicherlaufwerke {sub} {pl} bilgi saklama sürgüleri
die Datenspeicherlaufwerke {sub} {pl} bilgi saklama sürücüleri
die Datenspeicherung {sub} {f} [Computer] bilgi saklama
das Datenspeicherungsmedium {sub} {n} bilgi saklanan emdyum
Einblick haben {v} bilgi sahibi olmak
er lebt hinter dem Mond bilgi sahibi değil
erfahren {v} bilgi sahibi olmak
gelehrigt {adj} bilgi sahibi
im Bilde sein {v} bilgi sahibi olmak
Information beziehen {v} bilgi sağlamak
Information speichern {sub} {f} bilgi saklamak
der Informationsanbieter {sub} {m} bilgi sağlayıcı
die Informationsbeschaffung {sub} {f} bilgi sağlama
der Informationslieferant {sub} {m} bilgi sağlayıcı
der Informationsschock {sub} {m} bilgi sarsıntısı
die Informationsseite {sub} {f} bilgi sayfası
das Informationsspeichern {sub} {n} bilgi saklama
der Informationsstand {sub} {m} [Messe] bilgi satandı
die Informationsvermittlungsstelle {sub} {f} bilgi sağlama yeri
das Informationsvermittlungszentrum {sub} {n} bilgi sağlama merkezi
kenntnisreicher Mann {sub} {m} bilgi sahibi adam
der Kenntnisträger {sub} {m} bilgi sahibi
sich einarbeiten {v} bilgi sahibi olmak
über Wissen verfügen {v} bilgi sahibi olmak
Wissen, wie der Hase läuft {v} [Bescheid wissen] bilgi sahibi olmak
die Wissensspeicherung {sub} {f} bilgi saklama
0.001s