8 direkte Treffer gefunden für: Profit


47 indirekte Treffer gefunden für: Profit

Deutsch Türkisch
profit abwerfen {v} kâr getirmek
Profit aus etwas schlagen {v} bir şeyden kazanç elde etmek
profit einbringen {v} kâr getirmek
profitabel {adj} kârlı
profitabler {adj} daha kârlı
die Profitabilität {sub} {f} kârlılık
das Profitabilitätsniveau {sub} {n} kârlılık seviyesi
profitables Geschäft {sub} {n} kârlı ticaret
profitables Wachstum {sub} {n} kârlı büyüme
profitbringend {adj} kâr getiren
die Profite {sub} {pl} kârlar
der Profiteur {sub} {m} fırsatçı
der Profiteur {sub} {m} çıkarcı
der Profitgeier {sub} {m} fırsatçı akbaba
die Profitgier {sub} {f} kâr arsızlığı
profitgierig {adj} çıkarcı
profitieren {v} [profitierte, hat profitiert] istifade etmek
profitieren {v} [profitierte, hat profitiert] kazanmak
profitieren {v} [profitierte, hat profitiert] yararlanmak
profitieren von {v} ...den/dan yararlanmak
profitierend {adj} yararlanan
profitierende yararlanan-
profitiert [er, sie, es~] yararlanıyor
profitierte [er, sie, es~] yararlanmıştı
profitierten [sie~] yararlanmışlardı
der Profitjäger {sub} {m} kâr peşinde kosan
profitlos {adj} kârsız
profitlos {adj} yararsız
der Profitmacher {sub} {m} kâr yapan
die Profitmacherin {sub} {f} kâr yapan (bayan)
die Profitmarge {sub} {f} kâr marjı
die Profitmaximierung {sub} {f} kâr maksimize etme
profitorientiert {adj} kâra yönelik
die Profitrate {sub} {f} kâr oranı
das Profitstreben {sub} {n} kazanç çabası
die Profitsucht {sub} {f} kazanç tutkusu
die Profitsucht {sub} {f} çıkarcılık
das Profitunternehmen {sub} {n} kâr odaklı işletme
die Profitverteilung {sub} {f} kâr dağıtımı
der Bankprofit {sub} {m} banka kazancı
der Bruttoprofit {sub} {m} brüt kazanç
kleiner Profit {sub} {m} küçük kazanç
der Mehrprofit {sub} {m} fazla verim
der Nettoprofit {sub} {m} net kazanç
ohne Profit kazançsız
unlauterer Profit {sub} {m} hileli yarar
das Unternehmerprofit {sub} {n} girişimci kazancı
0.003s