Suchen Sie einen professionelle/n Übersetzer/in bzw. Dolmetscher/in? Finden Sie jetzt Ihren Sprachdienstleister/in im Beluka Übersetzer- und Dolmetscher-Verzeichnis.

Sind Sie Übersetzer/in bzw. Dolmetscher/in? Kostenloses Inserat erstellen

Yazılı ve sözlü tercüme yapan uzman Çevirmen`mi arıyorsunuz? Tercüme hizmetleri veren kişiyi, Beluka`nın Çevirmen listesinde hemen bulabilirsiniz.

Yazılı veya sözlü tercümanmısınız? Ücretsiz ilan ver

Keine direkten Treffer gefunden für: usülü

Deutsch Türkisch

37 indirekte Treffer gefunden für: usülü

Deutsch Türkisch
Erleichterung der Verfahren {sub} {f} usulü kolaylaştırma
förmlich zustimmen {v} usulûne uygun kabul etmek
in entsprechender Form usulüne uygun
ist entsprechend anzuwenden usulünce uygulanır
ordnungsgemäß {adj} usulüne uygun
ordnungsgemäß {adj} usulü dairesinde
Ordnungsgemäße Buchführung {sub} {f} usulü çerçevesinde defter kaydı
ordnungsgemäße Geschäftsführung usulüne uygun olan işleri yönetme
sachgemäße Behandlung {sub} {f} usulüne uygun muamele
sachkundige Beratung usulü hakkında danışma
schlachten {v} [schlachtete, hat geschlachtet] usulüne uygun hayvan kesmek
die Abbauart {sub} {f} işletme usülü
das Abgabeverfahren {sub} {n} vergi verme usulü
das Abscheidungsverfahren {sub} {n} ayırma usulü
das Abschmelzverfahren {sub} {n} eritme usulü
das Absetzverfahren {sub} {n} çökertme usulü
das Absorptionsverfahren {sub} {n} emme usulü
das Abwälzverfahren {sub} {n} yuvarlama usulü
amerikanische Buchführung {sub} {f} Amerikan defter tutma usulü
das Ammoniakverfahren {sub} {n} amonyak usulü
das Ammoniakwäscheverfahren {sub} {n} amonyakla yıkama usulü
das Amtsgerichtsverfahren {sub} {n} sulh mahkemesi yargılama usulü
das Analyseverfahren {sub} {n} analiz usûlü
die Anbaumethode {sub} {f} takma usûlü
das Anheuerungsverfahren {sub} {n} işçi bulma usulü
das Anmeldeverfahren {sub} {n} kayıt usûlü
das Anrechnungsverfahren {sub} {n} hesapta dikkate alma usûlü
das Arbeitsverfahren {sub} {n} usulü
das Arbeitsverfahren {sub} {n} çalışma usulü
die Arbeitsweise {sub} {f} işleme usulü
Art und Weise der Einzahlung {sub} {f} ödeme usûlü
das Asphaltverfahren {sub} {n} asfalt usulü
das Aufgebotsverfahren {sub} {n} gaiplik usulü
das Aufnahmeverfahren {sub} {n} kabul usûlü
der Aufzeichnungsmodus {sub} {m} kayıt usulü
das Ausfolgungsverfahren {sub} {n} yollama usûlü
das Ausschreibeverfahren {sub} {n} ihale usûlü
0.002s