8 direkte Treffer gefunden für: nükleer


55 indirekte Treffer gefunden für: nükleer

Deutsch Türkisch
die ABC-Waffen {sub} {pl} [Militär] nükleer-biyolojik içerikli kimyasal silahlar
die ABC-Waffen {sub} {pl} nükleer-biyolojik-kimyasal silahlar
Abfall, atomarer~ {sub} {m} nükleer atık
Atom- nükleer-
das Atom-U-Boot {sub} {n} nükleer denizaltı
atomangetrieben nükleer enerji ile çalışan
atomangetrieben nükleer tahrikli
atomare Abrüstung {sub} {f} nükleer silahları azaltma
atomare Aufrüstung {sub} {f} nükleer silah geliştirme
atomare Bindungsstruktur {sub} {f} nükleer eğitim yapısı
atomare Explosion {sub} {f} nükleer patlama
atomare Kriegführung {sub} {f} nükleer savaş
atomare Kriegsführung {sub} {f} nükleer savaş
atomare Ladung {sub} {f} nükleer şarj
atomare Streitkräfte {sub} {pl} nükleer savaş güçleri
atomare Struktur {sub} {f} nükleer yapı
atomare Zerkleinerung {sub} {f} nükleer ufalama
atomare Zertrümmerung {sub} {f} nükleer imha
atomarer Gefechtskopf {sub} {m} nükleer savaş başlığı
atomarer Wasserstoff {sub} {m} nükleer hidrojen
atomarer Wirkungsquerschnitt {sub} {m} nükleer etki kesiti
atomarer Zustand {sub} {m} nükleer durum
atomares Risiko {sub} {n} nükleer risk
die Atomartillerie {sub} {f} nükleer top
die Atombombe {sub} {f} nükleer bomba
die Atombomben {sub} {pl} nükleer bombalar
der Atombombenabwurf {sub} {m} nükleer bomba atma
die Atombombenexplosion {sub} {f} nükleer infilak
die Atombombenexplosion {sub} {f} nükleer patlama
der Atombombentest {sub} {m} nükleer deney
das Atombombentestgebiet {sub} {n} nükleer deney bölgesi
der Atombombenteststopp {sub} {m} nükleer deney yasağı
der Atombombenversuch {sub} {m} nükleer bomba deneyi
der Atombunker {sub} {m} nükleer sığınak
die Atomenergie {sub} {f} nükleer enerji
die Atomenergiebehörde {sub} {f} nükleer enerji makamı
die Atomenergiekommission {sub} {f} nükleer enerji komisyonu
die Atomenergienutzung {sub} {f} nükleer enerjiden faydalanma
die Atomexplosion {sub} {f} nükleer patlama
die Atomforschung {sub} {f} nükleer araştırma
das Atomforschungszentrum {sub} {n} nükleer araştırma merkezi
atomfrei {adj} nükleersiz
der Atomgegner {sub} {m} nükleer karşıtı
die Atomgegner {sub} {pl} nükleer karşıtları
die Atomgegnerin {sub} {f} [weiblich] nükleer karşıtı bayan
die Atomgegnerinnen {sub} {pl} [weiblich] nükleer karşıtı bayanlar
die Atomkatastrophe {sub} {f} nükleer felaket
die Atomkernforschung {sub} {f} nükleer araştırma
die Atomkraft {sub} {f} nükleer enerji
atomkraftbetrieben nükleer güçle tahrik
der Atomkraftgegner {sub} {m} nükleer santral karşıtı
mononukleär {adj} [Technik] mononükleer
multinukleär {adj} multinükleer
polynukleär {adj} [Technik] polinükleer
thermonuklear {adj} termonükleer
0.002s