Keine direkten Treffer gefunden für: acl

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: acl

Deutsch Türkisch
das Aclarubicin {sub} {n} antibiyotik etkili ilaç
an Hunger leiden {v} açlık çekmek
an Hunger sterben {v} açlıktan ölmek
aushungern {v} [hungerte aus, hat ausgehungert] açlıktan öldürmek
den Hunger stillen {v} açlığı gidermek
durchhungern {v} [ich hungerte durch, ich habe durchgehungert] açlık içinde yaşamak
der Hunger {sub} {m} [Mangel an Nahrungsmitteln] açlık
Hunger ist der beste Koch {sub} {m} açlık en büyük aşçıdır veya doyurması zordur
Hunger leiden {v} açlık çekmek
die Hungeranämie {sub} {f} açlıktan kansızlık
das Hungergefühl {sub} {n} açlık duygusu
das Hungergefühl {sub} {n} açlık hissi
die Hungerhilfe {sub} {f} açlığa karşı yardım
die Hungerkatastrophe {sub} {f} açlık felaketi
der Hungerkrawall {sub} {m} açlık isyanı
der Hungerkrawall {sub} {m} açlık şamatası
die Hungerkrawalle {sub} {pl} açlık isyanları
die Hungerkrise {sub} {f} açlık krizi
das Hungerleben {sub} {n} açlık hayatı
der Hungerleider {sub} {m} açlıktan dolayı dilenen
die Hungerleider {sub} {pl} açlıktan dolayı dilenenler
der Hungermarsch {sub} {m} açlık yürüyüşü
das Hungern {sub} {n} açlık
hungern {v} açlık çekmek
hungernd {adj} açlık çeken
die Hungernde {sub} {pl} açlar
die Hungerneurose {sub} {f} açlık nevrozu
die Hungerphase {sub} {f} açlık safhası
die Hungerpsychose {sub} {f} açlık psikozu
der Hungerschmerz {sub} {m} açlık ağrısı
die Hungersnot {sub} {f} açlık
die Hungersnot {sub} {f} açlık sıkıntısı
die Hungersnöte {sub} {pl} açlıklar
das Hungersterben {sub} {n} aclık ölümü
der Hungerstod {sub} {m} açlıktan ölme
der Hungerstreik {sub} {m} açlık grevi
der Hungerstreikender {sub} {m} açlık grevi yapan
der Hungerstreiker {sub} {m} açlık grevi yapan
der Hungertod {sub} {m} açlıktan ölme
der Hungertod {sub} {m} açlıktan ölüm
der Hungertyphus {sub} {m} açlık tifosu
das Hungerzentrum {sub} {n} açlık merkezi
der Hungerzustand {sub} {m} açlık durumu
das Hungerödem {sub} {n} açlık ödemi
ich sterbe vor Hunger açlıktan ölüyorum
der Kohldampf {sub} {m} açlık
die Not {sub} {f} açlık
schmachten {v} [schmachtete, hat geschmachtet] açlık çekmek
seinen Hunger stillen açlığını gidermek
Stimme der Hungernden {sub} {f} açların sesi
verhungern {v} [verhungerte, ist verhungert] açlıktan ölmek
0.002s