1 direkte Treffer gefunden für: Chrom

Deutsch Türkisch
das Chrom {sub} {n} [Cr] krom

72 indirekte Treffer gefunden für: Chrom

Deutsch Türkisch
das Chrom-Molybdän {sub} {n} krom molibdän
der Chrom-Molybdän-Stahl {sub} {m} krom molibdän çeliği
der Chrom-Nickel-Stahl {sub} {m} krom nikel çeliği
chromaffin {adj} krom tuzu ile boyanabilir
der Chromalaun {sub} {m} krom şapı
der Chromalaun {sub} {m} kromlu şap
das Chromat {sub} {n} kromat
das Chromat {sub} {n} tekstil boyası
chromatieren {v} kromlamak
die Chromatik {sub} {f} [Physik] kromatik
die Chromatik {sub} {f} kromatik
das Chromatin {sub} {n} kromatin
chromatisch {adj} kromatik
chromatische Korrektion {sub} {f} kromatik düzeltme
chromatische Veränderung {sub} {f} altemasyon
chromatische Veränderung {sub} {f} değişim
chromatischer Aberration {sub} {f} kromatik sapma
chromatischer Aberration {sub} {f} renk sapması
chromatischer Fehler {sub} {m} kromatik sapma
chromatischer Fehler {sub} {m} renk sapması
chromatisches Brillenglas {sub} {n} kromatik gözlük camı
die Chromatizität {sub} {f} kromatiklik
chromatografische Säule {sub} {f} kromotografik sütun
das Chrombad {sub} {n} krom banyosu
das Chrombarium {sub} {n} baryum kromat
chromblau {adj} krom mavisi
das Chromblei {sub} {n} kurşun kromat
das Chromeisen {sub} {n} kromlu demir
das Chromeisenerz {sub} {n} kromit
der Chromeisenstein {sub} {m} krom cevheri
das Chromekzem {sub} {n} krom egzaması
das Chromelement {sub} {n} bikromat pil
das Chromerz {sub} {n} krom cevheri
der Chromerzstein {sub} {m} krom cevherli tuğla
die Chromfarbe {sub} {f} krom rengi
der Chromfarbstoff {sub} {m} krom boyası
chromfrei {adj} kromdan arındırılmış
die Chromgelatine {sub} {f} bikromatik jelatin
chromgelb {adj} krom sarısı
der Chromgerbextrakt {sub} {m} kromlu tanen hülâsası
die Chromgerbung {sub} {f} kromla debağlamak
das Chromgeschwür {sub} {n} krom çıbanı
Chromgeschwür der Gerber {sub} {n} deri tabaklayan kişilerde görülen krom çıbanı
chromgrün {adj} krom yeşili
das Chromgrünpigment {sub} {n} krom yeşili boyası
der Chromguss {sub} {m} krom dökümü
chromhaltig {adj} krom ihtiva eden
chromhaltig {adj} kromlu
chromieren {v} krome etmek
chromiert {adj} krome
chromiert {adj} kromlu
das Adenochrom {sub} {n} uyuşturucu olarak kullanılan renkli oksidasyon maddesi
das Adrenochrom {sub} {n} adrenalinin pigment üreten metabolizma maddesi
autochrom {adj} renkli
das bichrom {sub} {n} bikrom
das Chlorchrom {sub} {n} krom klorürü
elektrochrom elektro crom
das Ferrochrom {sub} {n} demirli krom
das Ferrochrom {sub} {n} ferrokrom
das Fluorchrom {sub} {n} kromlu florür
hyperchrom {adj} kan rengi olan
hypochrom {adj} az alyuvarlar
hypsochrom {adj} hipsokrom
isochrom tekdüzen boyalı
monochrom {adj} renkli
monochrom {adj} tek renkli
das Nickelchrom {sub} {n} nikel kromu
das Phytochrom {sub} {n} bitkilerden elde edilen renkli protein
pleiochrom {adj} [mit vermehrtem Farbstoffgehalt] çoğalmış boyar maddeli
polychrom {adj} çok renkli
sechswertiges Chrom {sub} {n} altı değerli krom
xanthochrom {adj} sarı- açık renkli
0.004s