1 direkte Treffer gefunden für: krom

Deutsch Türkisch
das Chrom {sub} {n} [Cr] krom

56 indirekte Treffer gefunden für: krom

Deutsch Türkisch
achromatisch {adj} kromatik
akrozentrisch {adj} kromozomların merkezde olmaması
das Bajan {sub} {n} [chromatisches Knopfakkordeon] kromatik düğmeli akordeoon
die Beizerei {sub} {f} kromaj
die Beizerei {sub} {f} kromaj atölyesi
bunte Farbe {sub} {f} kromatik renk
das Chiasma {sub} {n} kromozom çiftinin yarım kromozomlarının indirgeme ayrışımında çarpışması
das Chlorchrom {sub} {n} krom klorürü
die Chlorchromsäure {sub} {f} krom klorürü asidi
das Chrom-Molybdän {sub} {n} krom molibdän
der Chrom-Molybdän-Stahl {sub} {m} krom molibdän çeliği
der Chrom-Nickel-Stahl {sub} {m} krom nikel çeliği
chromaffin {adj} krom tuzu ile boyanabilir
der Chromalaun {sub} {m} krom şapı
der Chromalaun {sub} {m} kromlu şap
das Chromat {sub} {n} kromat
chromatieren {v} kromlamak
die Chromatik {sub} {f} [Physik] kromatik
die Chromatik {sub} {f} kromatik
das Chromatin {sub} {n} kromatin
chromatisch {adj} kromatik
chromatische Korrektion {sub} {f} kromatik düzeltme
chromatischer Aberration {sub} {f} kromatik sapma
chromatischer Fehler {sub} {m} kromatik sapma
chromatisches Brillenglas {sub} {n} kromatik gözlük camı
die Chromatizität {sub} {f} kromatiklik
chromatografische Säule {sub} {f} kromotografik sütun
das Chrombad {sub} {n} krom banyosu
chromblau {adj} krom mavisi
das Chromeisen {sub} {n} kromlu demir
das Chromeisenerz {sub} {n} kromit
der Chromeisenstein {sub} {m} krom cevheri
das Chromekzem {sub} {n} krom egzaması
das Chromerz {sub} {n} krom cevheri
der Chromerzstein {sub} {m} krom cevherli tuğla
die Chromfarbe {sub} {f} krom rengi
der Chromfarbstoff {sub} {m} krom boyası
chromfrei {adj} kromdan arındırılmış
chromgelb {adj} krom sarısı
der Chromgerbextrakt {sub} {m} kromlu tanen hülâsası
die Chromgerbung {sub} {f} kromla debağlamak
das Chromgeschwür {sub} {n} krom çıbanı
chromgrün {adj} krom yeşili
das Chromgrünpigment {sub} {n} krom yeşili boyası
der Chromguss {sub} {m} krom dökümü
chromhaltig {adj} krom ihtiva eden
chromhaltig {adj} kromlu
chromieren {v} krome etmek
chromiert {adj} krome
chromiert {adj} kromlu
das Chromit {sub} {n} kromit
das bichrom {sub} {n} bikrom
das Ferrochrom {sub} {n} demirli krom
das Ferrochrom {sub} {n} ferrokrom
hypsochrom {adj} hipsokrom
sechswertiges Chrom {sub} {n} altı değerli krom
0.002s