11 direkte Treffer gefunden für: öğretim


77 indirekte Treffer gefunden für: öğretim

Deutsch Türkisch
akademische Freiheit öğretim özgürlüğü
akademisches Schuljahr öğretim yılı
Aus- und Fortbildung {sub} {f} [pädagogisch] öğretim ve ilerletme eğitimi
Aus- und Weiterbildung {sub} {f} [pädagogisch] öğretim ve ilerletme eğitimi
der Ausbildungsbetrieb {sub} {m} öğretim işletmesi
das Ausbildungskrankenhaus {sub} {n} öğretim hastahanesi
der Ausbildungskredit {sub} {m} öğretim kredisi
der Ausbildungskurs {sub} {m} öğretim kursu
die Ausbildungsstätte {sub} {f} öğretim tesisi
die Ausbildungsstätten {sub} {pl} öğretim tesisleri
die Didaktik {sub} {f} öğretim bilgisi
der Dozent {sub} {m} öğretim görevlisi
die Dozenten {sub} {pl} öğretim üyeleri
die Dozentenschaft {sub} {f} öğretim üyeleri birliği
die Dozentenstelle {sub} {f} öğretim üyeliği kürüsüsü
die Dozentenstellung {sub} {f} öğretim üyeliği konumu
die Dozentinen {sub} {pl} öğretim üyeleri (Bayan)
der Hochschullehrer {sub} {m} öğretim üyesi
das Kurrikulum {sub} {n} [Lehrplan] öğretim programı
das Kurrikulum {sub} {n} öğretim müfredatı
Lehr- öğretim-
das Lehramt {sub} {n} öğretim elemanlığı
die Lehranstalt {sub} {f} öğretim kurumu
die Lehranstalten {sub} {pl} öğretim kurumları
die Lehraufgabe {sub} {f} öğretim görevi
der Lehrauftrag {sub} {m} öğretim görevi
die Lehrbeauftragte {sub} {f} öğretim görevlisi
der Lehrbeauftragter {sub} {m} öğretim görevlisi
das Lehrbeispiel {sub} {n} öğretim örneği
die Lehrberechtigung {sub} {f} öğretim hakkı
der Lehrbetrieb {sub} {m} öğretim müessesesi
Lehrbuch- öğretim kitabı-
die Lehreinheit {sub} {f} öğretim birimi
die Lehren {sub} {pl} öğretimler
das Lehrerkollegium {sub} {n} öğretim heyeti
die lehrerlaubnis {sub} {f} öğretim izni
das Lehrfach {sub} {n} öğretim branşı
das Lehrfach {sub} {n} öğretim dalı
das Lehrfach {sub} {n} öğretim kolu
die Lehrfreiheit {sub} {f} öğretim özgürlüğü
die Lehrfächer {sub} {pl} öğretim dalları
das Lehrgeschick {sub} {n} öğretim kabiliyeti
das Lehrgeschick {sub} {n} öğretim yeteneği
das Lehrjahr {sub} {n} öğretim yılı
die Lehrkraft {sub} {f} öğretim elemanı
die Lehrkunst {sub} {f} öğretim sanatı
der Lehrkörper {sub} {m} öğretim kadrosu
der Lehrkörper {sub} {m} öğretim kurulu
die Lehrmaschine {sub} {f} öğretim makinesi
die Lehrmethode {sub} {f} öğretim metodu
das Lehrmittel {sub} {n} öğretim aracı
aktiver Unterricht etkin öğretim
aktiver Unterricht {sub} {m} etkin öğretim
allgemein bildende Ausbildung genel öğretim
die Allgemeinbildung {sub} {f} genel öğretim
das Aufbaustudium {sub} {n} lisans sonrası ilerletici öğretim
außerschulische Bildung {sub} {f} [pädagogisch] okuldışı öğretim
außerschulische Bildung {sub} {f} [pädagogisch] yaygın öğretim
die Bildung {sub} {f} [außerschulische] okuldışı öğretim
die Bildung {sub} {f} [außerschulische] yaygın öğretim
computergestütztes Fernstudium {sub} {n} bilgisayar destekli açık öğretim
demokratischer Unterricht demokratik öğretim
das Fernhochschulstudium {sub} {n} yüksek açıköğretim
das Fernstudium {sub} {n} açık öğretim
das Fernstudium {sub} {n} mektupla öğretim
der Fernunterricht {sub} {m} açıköğretim
der Fernunterricht {sub} {m} mektupla öğretim
der Fernunterricht {sub} {m} uzaktan öğretim
formales Lehren {sub} {n} usule uygun öğretim
Forschung und Lehre {sub} {f} araştırma ve öğretim
der Förderungsunterricht {sub} {m} yetiştirici öğretim
der Gesamtunterricht {sub} {m} toplu öğretim
die Grundstufe {sub} {f} temel öğretim
das Hochschulwesen {sub} {n} yükseköğretim
der Individualunterricht {sub} {m} bireysel öğretim
informelles Lehren {sub} {n} formalitesiz öğretim
die Kombilehre {sub} {f} çok fonksiyonlu öğretim
0.003s