Keine direkten Treffer gefunden für: prosedürü

Deutsch Türkisch

29 indirekte Treffer gefunden für: prosedürü

Deutsch Türkisch
Fortsetzung des Verfahrens {sub} {m} prosedürün devamı
Vorgang wiederholen {v} prosedürü devam ettirmek
Vorgang wird fortgesetzt prosedürü devam ettirilecek
der Abbauvorgang {sub} {m} maden çıkarma prosedürü
der Abbindeprozess {sub} {m} sertleştirme prosedürü
das Abgabeverfahren {sub} {n} teslim prosedürü
der Abgangsprozeß {sub} {m} çıkış prosedürü
das Abgangsverfahren {sub} {n} çıkış prosedürü
die Ablegeprozedur {sub} {f} [Schiff] geminin sahilden hareket etme prosedürü
die Abnahmeprozedur {sub} {f} teslim alma prosedürü
die Abschalteprozedur {sub} {f} kapatma prosedürü
die Abschlussprozedur {sub} {f} hesap prosedürü
das Abschlussverfahren {sub} {n} [Schule] bitirme prosedürü
der Abwasserreinigungsprozess {sub} {m} atık su temizleme prosedürü
additiver Prozeß {sub} {m} toplama prosedürü
der Adhäsionsprozess {sub} {m} yapışma prosedürü
das Adsorptionsverfahren {sub} {n} emme prosedürü
der Adsorptionsvorgang {sub} {m} emme prosedürü
aktiver Anlageprozess {sub} {m} aktif yatırım prosedürü
allgemeiner Erneuerungsprozess {sub} {m} genel yenileme prosedürü
allgemeiner Erweiterungsprozess {sub} {m} genel genişletme prosedürü
das Amtsenthebungsverfahren {sub} {n} resmi görevden alma prosedürü
der Anfahrvorgang {sub} {m} ateşleme prosedürü
das Anflugverfahren {sub} {n} iniş prosedürü
das Anforderungsverfahren {sub} {n} talep prosedürü
das Anhörungsverfahren {sub} {n} [Juristisch] istima prosedürü
die Anmeldeprozedur {sub} {f} kayıt prosedürü
die Anschalteprozedur {sub} {f} devreye sokma prosedürü
der Anwenderprozeß {sub} {m} kullanıcı prosedürü
0.002s