6 direkte Treffer gefunden für: piskopos


49 indirekte Treffer gefunden für: piskopos

Deutsch Türkisch
Amtssitz eines Bischofs {sub} {m} piskoposun makam yeri
das Bischofsamt {sub} {n} piskoposluk
die Bischofsernennung {sub} {f} piskoposluğa atamak
die Bischofskappe {sub} {f} piskopos tekkesi
die Bischofskonferenz {sub} {f} piskoposlar konferansı
die Bischofsliste {sub} {f} piskoposlar listesi
die Bischofsmütze {sub} {f} piskopos tekkesi
der Bischofspalast {sub} {m} piskopos sarayı
die Bischofsschaft {sub} {f} piskoposluk
der Bischofssitz {sub} {m} piskopos mekânı
der Bischofssitz {sub} {m} piskoposa ait ruhani bölgenin merkezi
der Bischofsstab {sub} {m} piskopos asası
die Bischofsstadt {sub} {f} piskopos şehri
der Bischofsstuhl {sub} {m} piskopos sandalyesi
die Bischofswahl {sub} {f} piskopos seçimi
die Bischofswürde {sub} {f} piskoposluk
die Bischöfe {sub} {pl} piskoposlar
bischöflich {adj} piskoposa ait
bischöflich {adj} piskoposa özgü
bischöfliche Residenz {sub} {f} [Religion] piskoposevi
bischöfliche Residenz {sub} {f} [Religion] piskoposhane
bischöflicher Stuhl {sub} {m} piskopos makamı
das Bistum {sub} {n} [Religion] piskoposluk
das Bistum {sub} {n} [Religion] piskoposluğun ruhani bölgesi
das Bistum {sub} {n} piskoposluk
diözesan {adj} piskoposluğa ait
die Diözese {sub} {f} [Religion] piskoposluk dairesi
die Diözese {sub} {f} piskoposluk
die Diözesen {sub} {pl} [Religion] piskoposluk daireleri
diözisch {adj} piskoposluk dairesi ile ilgili
episkopal {adj} piskoposça
die Episkopalkirche {sub} {f} [Religion] piskoposluk kilisesi
das Episkopalsystem {sub} {n} [Religion] piskoposluk sistemi
der Episkopat {sub} {m} [Religion] piskoposlar heyeti
der Episkopat {sub} {m} [Religion: Amt und Würde eines Bischofs] piskoposluk
der Firmling {sub} {m} [in der katoloschen Kirche] Piskopos tarafından birinin inancını güçlü kılınan kimse
der Hirtenbrief {sub} {m} [Religion] piskopos bildirisi
der Hirtenstab {sub} {m} [Religion] piskopos asası
die Kathedrale {sub} {f} [Religion] piskoposluk kilisesi
der Krummstab {sub} {m} [Religion] piskopos asası
die Mitra {sub} {f} [Religion] piskopos başlığı
der Offizial {sub} {m} [Religion] piskoposluk mahkemesi başkanı
der Ordinarius {sub} {m} [Religion] piskopos yardımcısı
das Pontifikalamt {sub} {n} piskoposun görev süresi
Pontifikalamt halten {v} piskoposluk görevini sürdürmek
der Erzbischof {sub} {m} [Religion] başpiskopos
der Erzbischof {sub} {m} başpiskopos
der Metropolit {sub} {m} [Religion] başpiskopos
der Weihbischof {sub} {m} [römisch-katholisch] yardımcı piskopos
0.002s