10 direkte Treffer gefunden für: bilgi edinme


53 indirekte Treffer gefunden für: bilgi edinme

Deutsch Türkisch
der Abfragekanal {sub} {m} bilgi edinme kanalı
der Abfrageknoten {sub} {m} bilgi edinme düğümü
die Abfragekode {sub} {f} bilgi edinme kodu
der Abfragekreis {sub} {m} bilgi edinme devresi
das Abfragekriterium {sub} {n} bilgi edinme kriteri
die Abfrageleitung {sub} {f} bilgi edinme hattı
die Abfragemaschine {sub} {f} bilgi edinme mekinesi
das Abfragemedium {sub} {n} bilgi edinme unsuru
der Abfragemodus {sub} {m} bilgi edinme tarzı
der Abfragemodus {sub} {m} bilgi edinme yöntemi
die Abfragemöglichkeit {sub} {f} bilgi edinme olanağı
das Anschauungsmaterial {sub} {n} bilgi edinme malzemesi
beraten {v} [beriet, hat beraten] bilgi edinmek
bilden {v} [lernen] bilgi edinmek
bilden {v} [sich] bilgi edinmek
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis! bilgi edinmenizi rica ederim!
die Bringschuld {sub} {f} bilgi edinme yükümlülüğü
Einblick gewinnen {v} bilgi edinmek
die Erkundigungen {sub} {pl} bilgi edinmeler
der Holeschuld {sub} {m} law bilgi edinme yükümlülüğü
die Hotline {sub} {f} [TV etc.] bilgi edinmek için ulaşım hattı
Informationen einholen {v} bilgi edinmek
die Informationholeschuld {sub} {f} bilgi edinme sorumluluğu
der Informationsbesuch {sub} {m} bilgi edinme ziyareti
der Informationsdienst {sub} {m} bilgi edinme bürosu
die Informationsfreiheit {sub} {f} bilgi edinme hürriyeti
die Informationsfreiheit {sub} {f} bilgi edinme serbestisi
das Informationsgespräch {sub} {n} bilgi edinmek için görüşme
die Informationspflicht {sub} {f} bilgi edinme sorumluluğu
der Informationsprozess {sub} {m} bilgi edinme prosedürü
das Informationsrecht {sub} {n} bilgi edinme hakkı
das Informationszentrum {sub} {n} bilgi edinme merkezi
Kenntnis verschaffen {v} bilgi edinmek
die Kenntnisnahmeliste {sub} {f} bilgi edinme listesi
Kenntnisse erwerben {v} bilgi edinmek
mit der Bitte um Kenntnisnahme bilgi edinme ricasıyle
nach Wissen dürsten {v} bilgi edinme arzusu taşımak
nachfragen {v} {hoef.} [fragte nach, hat nachgefragt] bilgi edinmek
nicht zur Kenntnis genommen bilgi edinmedi
registrieren {v} [registrierte, hat registriert] bilgi edinmek
sich erkundigen {v} bilgi edinmek
sich Information verschaffen {v} bilgi edinmek
sich informieren {v} bilgi edinmek
sich orientieren {v} bilgi edinmek
sich umhören {v} bilgi edinmek
sich unterrichten {v} bilgi edinmek
Wissen aufnehmen {v} bilgi edinmek
Wissen erwerben {v} bilgi edinmek
Abfrage der Sprachbox {sub} {f} iletişim kutusundan bilgi edinme
Einwilligungserklärung und Kenntnisnahme {sub} {f} kabul açıklaması ve bilgi edinme
Erwerb von Wissen über globale Zusammenhänge {sub} {m} evrensel ilişkiler hakkında bilgi edinme
die Fernerkundung {sub} {f} uzaktan bilgi edinme
kurzer Einblick {sub} {m} kısa bilgi edinme
0.002s