Keine direkten Treffer gefunden für: bağlantıları

Deutsch Türkisch

31 indirekte Treffer gefunden für: bağlantıları

Deutsch Türkisch
Abbau der Verbindung {sub} {m} bağlantıları kaldırma
Festigkeit von Verbindungen {sub} {f} bağlantıların sağlamlığı
Schlitten der Ausschüsse {sub} {n} bağlantıların kayması
Verknüpfungen aktualisieren {v} bağlantıları güncelleştirmek
verstreichen {v} [verstrich, hat verstrichen] bağlantıları sıvayarak kapamak
die Abluftanschlüsse {sub} {pl} havalandırma bağlantıları
die Arbeitsanschlüsse {sub} {pl} bağlantıları
die Batterieklemmen {sub} {f} batarya bağlantıları
die Bodenprüfanschlüsse {sub} {pl} taban inceleme bağlantıları
die Bremsgestänge {sub} {f} fren bağlantıları
die Computeranschlüsse {sub} {pl} bilgisayar bağlantıları
die Dokumentstruturen {sub} {pl} belge bağlantıları
die Druckluftanschlüsse {sub} {pl} hava basıncı bağlantıları
elektrische Anschlüsse {sub} {pl} elektrik bağlantıları
elektrische Verbindungen {sub} {pl} elektrik bağlantıları
Elastikmuffen in Rohrnetzen {sub} {pl} boru sistemi esnek bağlantıları
die Endverankerungen {sub} {pl} bağlantıları
die Familienbande {sub} {pl} [besonderer Zusammenhalt von Familienmitgliedern] aile bağlantıları
die Familienzusammenhänge {sub} {pl} aile bağlantıları
die Fernsprechanschlüsse {sub} {pl} telefon santralı bağlantıları
die Flanschanschlüsse {sub} {pl} flanş bağlantıları
die Geschäftsverbindungen {sub} {pl} bağlantıları
gute Verkehrsverbindungen {sub} {pl} iyi yol bağlantıları
die Haftverbindungen {sub} {pl} mükellefiyet bağlantıları
die Hauptverkehrsverbindungen {sub} {pl} anayol bağlantıları
der Hausanschluss {sub} {m} ev bağlantıları
die Kundenverbindungen {sub} {pl} müşteri bağlantıları
Leitungen und Leitungsverbindungen {sub} {pl} hatlar ve hat bağlantıları
lokale Netze und ihre Verknüpfung {sub} {pl} lokal şebekeler ve bağlantıları
die Manometeranschlüsse {sub} {pl} manometre bağlantıları
die Maschinenanschlüsse {sub} {pl} makine bağlantıları
0.003s