Keine direkten Treffer gefunden für: yöntemi

Deutsch Türkisch

27 indirekte Treffer gefunden für: yöntemi

Deutsch Türkisch
der Verfahrensmissbrauch {sub} {m} yöntemin kötüye kullanılması
das Abbauverfahren {sub} {n} [Bergwerk] ocak işletme yöntemi
das Abbindeverfahren {sub} {n} düğümlü boyama yöntemi
die Abfragemethode {sub} {f} sorgu yöntemi
die Abfragemethode {sub} {f} sorgulama yöntemi
der Abfragemodus {sub} {m} bilgi edinme yöntemi
das Abgabeverfahren {sub} {n} sevk yöntemi
die Ablöseregelung {sub} {f} ödeyerek kurtarma yöntemi
das Abnahmeverfahren {sub} {n} kabul yöntemi
der Abrechnungmodus {sub} {m} hesap yöntemi
das Abrechnungsstichtagverfahren {sub} {n} hesap kesim günü yöntemi
das Abrechnungsverfahren {sub} {n} hesaplama yöntemi
der Abschreibungsmodus {sub} {m} amortisman yöntemi
das Abschreibungsverfahren {sub} {n} amortisman kaydetme yöntemi
das Abstimmungsverfahren {sub} {n} oylama yöntemi
Abstimmungsverfahren ohne Debatte {sub} {f} tartışmasız oylama yöntemi
das Abstraktionsverfahren {sub} {n} soyutlama yöntemi
das Abtastverfahren {sub} {n} tarama yöntemi
das Abwertungsverfahren {sub} {n} devalüasyon yöntemi
das Abwesenheitsverfahren {sub} {n} gıyap yöntemi
das Abwägungsverfahren {sub} {n} tartma yöntemi
das Abwälzungsverfahren {sub} {n} silindirden geçirme yöntemi
das Abziehbilderverfahren {sub} {n} yapıştırma resim yöntemi
das Abzugsverfahren {sub} {n} çekme yöntemi
das Additionsverfahren {sub} {n} toplama yöntemi
das Additivverfahren {sub} {n} katkı yöntemi
das Adhäsionverfahren {sub} {n} yapıştırma yöntemi
0.002s