Keine direkten Treffer gefunden für: numarası

Deutsch Türkisch

31 indirekte Treffer gefunden für: numarası

Deutsch Türkisch
nummernlos {adj} numarasız
nummernloses Bankkonto {sub} {n} numarasız banka hesabı
umnummerieren {v} numarası değiştirmek
umnummerierend {adj} numarası değiştiren
umnummeriert numarası değişmiş
die Abbildungsfolgenummer {sub} {f} resimin sıra numarası
die Abbildungsnummer {sub} {f} görüntü numarası
die Abfallschlüsselnummer {sub} {f} çöp bilgi numarası
abgebendes Konto {sub} {n} ödeyen hesap numarası
die Abrechnungsnummer {sub} {f} hesap numarası
Abrechnungsnummer des Arbeitnehmer {sub} {f} işçinin hesap numarası
abschließende Programmnummer {sub} {f} kesin program numarası
die Abschnittsnummer {sub} {f} bölüm numarası
absolute Gerätenummer {sub} {f} mutlak alet numarası
das Absolutaktenzeichen {sub} {n} kati evrak numarası
die Absprachenummer {sub} {f} anlaşma numarası
die Abwertungskennzahl {sub} {f} devalüasyon referans numarası
die Abzugskennziffer {sub} {f} iskonto numarası
die Adressatennummer {sub} {f} alıcı numarası
die Adressennummer {sub} {f} adres numarası
die Adressnummer {sub} {f} adres numarası
die Aggregatnummer {sub} {f} cihaz numarası
die Aktennummer {sub} {f} dosya numarası
die Aktenregisternummer {sub} {f} evrak kütüğü numarası
das Aktenzeichen {sub} {n} [Az.] dosya numarası
das Aktenzeichen {sub} {n} [von Patenten] patent numarası
das Aktenzeichen {sub} {n} evrak numarası
Aktenzeichen der Anmeldung {sub} {n} kaydın dosya numarası
die Aktivierungsnummer {sub} {f} aktivasyon numarası
die Alarmnummer {sub} {f} alarm numarası
amtliches Kennzeichen {sub} {n} [Auto] plaka numarası
0.002s