Keine direkten Treffer gefunden für: katılımı

Deutsch Türkisch

27 indirekte Treffer gefunden für: katılımı

Deutsch Türkisch
entsprechend seiner Beteiligung katılımına uygun
Arbeitnehmer einbeziehen işçilerin katılımı
die Arbeitnehmerbeteiligung {sub} {f} işçi katılımı
die Auslandsbeteiligung {sub} {f} yurtdışı katılımı
die Belegschaftsbeteiligung {sub} {f} kadro katılımı
die Benutzerbeteiligung {sub} {f} kullanıcı katılımı
die Benutzermitwirkung {sub} {f} kullanıcı katılımı
die Benutzerpartizipation {sub} {f} kullanıcı katılımı
Beteiligung der Arbeitnehmer {sub} {f} işçilerin katılımı
Beteiligung der Bevölkerung {sub} {f} halkın katılımı
Beteiligung der Bürger {sub} {f} toplumun katılımı
die Betroffenenbeteiligung {sub} {f} sorun sahibinin katılımı
die Bundeswehrbeteiligung {sub} {f} Federal ordu katılımı
die Bürgerbeteiligung {sub} {f} halk katılımı
die Bürgerbeteiligung {sub} {f} halkın katılımı
direkte Fremdkapitalbeteiligung dolaysız yabancı sermaye katılımı
die Eigenkapitalbeteiligung {sub} {f} özsermaye katılımı
die Elternbeteiligung {sub} {f} ana baba katılımı
finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft {sub} {f} birliğin finansal katılımı
gewerbliche Beteiligungen {sub} {pl} endüstri katılımı
Gewinn- und Verlustbeteiligung {sub} {f} kâr-zarar katılımı
hohe Wahlbeteiligung {sub} {f} yüksek seçim katılımı
die Industriebeteiligung {sub} {f} endüstri katılımı
Kapitalbeteiligung an einer Gesellschaft {sub} {f} bir şirkete sermaye katılımı
die Kartellbeteiligung {sub} {f} kartel katılımı
die Konsortialbeteiligung {sub} {f} konsorsiyum katılımı
die Kontobeteiligung {sub} {f} hesap katılımı
0.002s