17 direkte Treffer gefunden für: aşağılayıcı


44 indirekte Treffer gefunden für: aşağılayıcı

Deutsch Türkisch
abfällige Bemerkung {sub} {f} aşağılayıcı söz
auf demütigende Weise aşağılayıcı şekilde
die Ausfälligkeit {sub} {f} aşağılayıcı hakaretler
demütige Blicke {sub} {pl} aşağılayıcı bakışlar
fieser Kommentar {sub} {m} aşağılayıcı yorum
die Geringschätzigkeit {sub} {f} aşağılayıcılık
herabsetzende Bemerkung {sub} {f} aşağılayıcı söz
herabsetzende Äußerung {sub} {f} aşağılayıcı ifade
in beleidigender Weise aşağılayıcı şekilde
in beleidigender Weise antworten {v} aşağılayıcı şekilde çevap vermek
in verletzendem Ton aşağılayıcı ses tonuyla
der Kanaker {sub} {m} [ugs.: abwertend] asağılayıcı küfür kelimesi
mit Schimpf und Schande aşağılayıcı şekilde
mit Verachtung behandeln {v} aşağılayıcı davranmak
sardonisches Lachen {sub} {n} aşağılayıcı gülümseme
der Sarkasmus {sub} {m} aşağılayıcı söz
sarkastische Bemerkung {sub} {f} aşağılayıcı söz
sarkastische Bemerkungen {sub} {pl} aşağılayıcı sözler
sarkastischer Humor {sub} {m} aşağılayıcı mizah
das Scheltwort {sub} {n} aşağılayıcı söz
der Schimpf {sub} {m} aşağılayıcı söz veya davranış
der Schimpfname {sub} {m} aşağılayıcı lakap
die Schmährede {sub} {f} aşağılayıcı konuşma
die Schmähschrift {sub} {f} aşağılayıcı yazı
die Schmähschriften {sub} {pl} aşağılayıcı yazılar
das Schmähwort {sub} {n} aşağılayıcı söz
die Schmähworte {sub} {pl} aşağılayıcı sözler
schnöde {adj} aşağılayıcı bir şekilde
verächtlich anstarren {v} aşağılayıcı bakmak
verächtlich behandeln {v} aşağılayıcı muamele yapmak
verächtliche Behandlung {sub} {f} aşağılayıcı davranma
verächtliche Bemerkung {sub} {f} aşağılayıcı söz
verächtliche Bemerkungen {sub} {pl} aşağılayıcı sözler
verächtliche Blicke {sub} {pl} aşağılayıcı bakışlar
verächtliche Äußerung {sub} {f} aşağılayıcı söz söyleme
verächtliches Lächeln {sub} {n} aşağılayıcı gölüş
verächtliches Verhalten {sub} {n} aşağılayıcı davranış
die Verächtlichkeit {sub} {f} aşağılayıcılık
die Verächtlichkeiten {sub} {pl} aşağılayıcılıklar
abfälliger daha aşağılayıcı
demütigste {adj} en aşağılayıcı
Menschen verachtend {adj} insan aşağılayıcı
verächtlicher {adj} daha aşağılayıcı
verächtlichste {adj} en aşağılayıcı
0.003s