Keine direkten Treffer gefunden für: (di

Deutsch Türkisch

32 indirekte Treffer gefunden für: (di

Deutsch Türkisch
bekehrt [er, sie, es~] (din) değiştiriyor
bekehrte [er, sie, es~] (din) değiştirmişti
Belegt (dil) paslı
den Hut hinhalten {v} [betteln] (dilenmek için) şapka açmak
die Distanzhülse {sub} {f} [mit Gewinde] (dişli) ara kovanı
die Effusion {sub} {f} (dışarıya) taşma
ekto [Vorsilbe] (dış, dışında) anlamı veren öntakı
das Estrogen {sub} {n} [Östrogen] (dişi hormonu) östrojen
die Goldfüllung {sub} {f} [Zahn-] (dişe) altın dolgu
herausquellen {v} (dışarı) fırlamak
herausquellen {v} (dışarı) fışkırmak
herauswagen {v} (dışarıya) çıkmaya cesaret etmek
der Herr {sub} {m} [Religion] (din) Allah
der Herr {sub} {m} [Religion] (din) Rab
der Herr {sub} {m} [Religion] (din) tanrı
ihrig [Pronomen] (dişil üçüncü tekil şahıs) onunki
induzieren {v} [Med.: durch äußere Umstände herbeiführen] (dışarıdan) ikaz etmek
induzieren {v} [Med.: durch äußere Umstände herbeiführen] (dışarıdan) uyandırmak
induzierend {adj} (dışarıdan) ikaz eden
induzierend {adj} (dışarıdan) uyaran
induzierend {adj} (dışarıdan) teşvik eden
induziert {adj} [durch äußere Umstände herbeigeführt] (dışarıdan) ikaz edilmiş
die Kauflächenkaries {sub} {f} (dişin) çiğneme sathı çürüğü
lokutionärer Akt {sub} {m} [lokutiver Akt (Sprachwissenschaft, Sprechakt im Hinblick auf Artikulation, Konstruktion und Bedeutungsfestlegung)] (dil biliminde) anlam vermede bir konuşma türü
lokutiver Akt {sub} {m} [lokutionärer Akt (Sprachwissenschaft, Sprechakt im Hinblick auf Artikulation, Konstruktion und Bedeutungsfestlegung)] (dil biliminde) anlam vermede bir konuşma türü
Musik mixen [als DJ] (dijey olarak) karışık müzik yapmak
die Mutante {sub} {f} (dişi) mutant
der Nachlauf {sub} {m} (direksiyonda) kaster
das Necessaire {sub} {n} [Kulturbeutel] (diş ve beden temizliği için) kültür çantası
die Sexgöttin {sub} {f} [weiblich] (dişi) seks tanrısı
die Versiegelung {sub} {f} (dişi çürümemesi için sıvıyla) kaplama
der Vorfall {sub} {m} [Med.] (dışa) sarkma
0.001s