Keine direkten Treffer gefunden für: özellikleri

Deutsch Türkisch

34 indirekte Treffer gefunden für: özellikleri

Deutsch Türkisch
die Beschreibung {sub} {f} özelliklerini anlatma
Eigenschaften ändern {v} özellikleri değiştirme
entwurzeln {v} özelliklerini yok etmek
Erklärung der Einzelheiten {sub} {f} özellikleri açıklama
inhärent {adj} özelliklerinden biri
das Innewohnen {sub} {n} özelliklerinden biri olmak
die Kennzeichnung {sub} {f} özelliklerini belirtme
weitervererben {v} [Eigenschaft] özelliklerini başkasına genetik olarak aktarmak
als repräsentativ angesehene Eigenschaften der Milch sütün temsili olarak kabul edilen özellikleri
die Anforderungsmerkmale {sub} {pl} talep özellikleri
das Anlagenmerkmal {sub} {n} tesisat özellikleri
die Artikulationsmerkmale {sub} {pl} telaffuz etme özellikleri
die Audioeigenschaften {sub} {pl} ses özellikleri
die auftragsgrundlagen {sub} {pl} sipariş temel özellikleri
die Baugrundeigenschaften {sub} {pl} inşaat çukuru özellikleri
die Baumerkmale {sub} {pl} yapı özellikleri
die Benetzungseigenschaften {sub} {pl} ıslatma özellikleri
Besonderheiten der Regionen {sub} {pl} bölgelerin özellikleri
die Betoneigenschaften {sub} {pl} beton özellikleri
die Betragenseigenschaften {sub} {pl} davranış özellikleri
die Betriebseigenschaften {sub} {pl} işletme özellikleri
die Betriebsmerkmale {sub} {pl} işletme özellikleri
die Bremseigenschaften {sub} {pl} fren özellikleri
die Charakterzüge {sub} {pl} karakter özellikleri
die Dampfphasehemmungseigenschaften {sub} {pl} buhar safhasını engelle özellikleri
die Dateikenndaten {sub} {pl} dosya ayırtetme özellikleri
die Detektionseigenschaften {sub} {pl} algılama özellikleri
dielektrische Eigenschaften {sub} {pl} yalıtkanlık özellikleri
die Diensteigenschaften {sub} {pl} vazife özellikleri
die Dipsopathie {sub} {f} içki bağımlılığına yatkınlık yaratan kişilik özellikleri
die Einbaueinzelheiten {sub} {pl} montaj özellikleri
die Einsatzeigenschaften {sub} {pl} kullanım özellikleri
die Entwicklungseigenschaften {sub} {pl} gelişim özellikleri
die Erbeigenschaften {sub} {pl} kalıtım özellikleri
0.002s