11 direkte Treffer gefunden für: önleyici


55 indirekte Treffer gefunden für: önleyici

Deutsch Türkisch
abwehrender Brandschutz {sub} {m} önleyici yangın tedbirleri
als vorbeugende Maßnahme önleyici önlem olarak
Explosionsschutz vorbeugend önleyici patlamaya karşı koruma
die Gesundenuntersuchung {sub} {f} [Vorsorgeuntersuchung] önleyici sağlık incelemesi
die Gesundheitsvorsorge {sub} {f} önleyici sağlık hizmeti
prophylaktische Reparatur {sub} {f} önleyici tamir
prophylaktischer Zweck {sub} {m} önleyici neden
die Präventionsmedizin {sub} {f} önleyici hekimlik
das Präventionsziel {sub} {n} önleyici amaç
Präventiv- önleyici-
die Präventivbehandlung {sub} {f} önleyici tedavi
präventive Wirkung {sub} {f} önleyici etki
Präventives Verbot {sub} {n} önleyici yasak
der Präventivkrieg {sub} {m} [Militär] önleyici savaş
die Präventivmaßnahmen {sub} {pl} önleyici önlemler
die Präventivmedizin {sub} {f} önleyici tıp
präventivmedizinisch {adj} önleyici tıp ile ilgili
das Schutzmittel {sub} {n} önleyici araç
die Verhütungsmaßnahme {sub} {f} önleyici tedbir
vorbeugende Maßnahme {sub} {f} önleyici tedbir
vorbeugende Maßnahmen {sub} {pl} önleyici önlemler
vorbeugende Medizin {sub} {f} önleyici tıp
vorbeugende Pflege {sub} {f} önleyici bakım
vorbeugende Wartung {sub} {f} önleyici bakım
vorbeugende ärztliche Untersuchung {sub} {f} önleyici doktor muayenesi
die Vorbeugungsmaßnahme {sub} {f} önleyici tedbir
die Vorbeugungsmaßnahmen {sub} {pl} önleyici tedbirler
Vorkehrungen treffen önleyici tedbirler almak
die Präventivmaßnahmen {sub} {pl} önleyici tedbirler
der Abdichter {sub} {m} sızmayı önleyici
anodische Inhibitoren {sub} {pl} anodik önleyici
das Antihaftmittel {sub} {n} yapışmayı önleyici
das Antiklopfmittel {sub} {n} vuruntu önleyici
das Antioxidans {sub} {n} pas önleyici
das Antioxidans {sub} {n} [Radikalfänger] serbest radikalleri önleyici
der Antioxidant {sub} {m} [Med.] pas önleyici
der Antioxidant {sub} {m} pas önleyici
das Antioxydans {sub} {n} pas önleyici
das Antioxydant {sub} {n} pas önleyici
das Antioxydationsmittel {sub} {n} oksitlenmeyi önleyici
antistatisch {adj} statik elektrik birikimini önleyici
das Antitranspirant {sub} {n} terlemeyi önleyici
anwuchsverhindernd gelişmeyi önleyici
der Auslaufschutz {sub} {m} sızmayı önleyici
die Dichtungsleiste {sub} {f} [Fenster] rüzgâr önleyici
diffusionsverhindernd düfusion önleyici
der Einklemmschutz {sub} {m} sıkışmayı önleyici
empfängnisverhütend {adj} gebelik önleyici
empfängnisverhütend {adj} gebeliği önleyici
die Feuchtesperre {sub} {f} nem önleyici
die Flammensperre {sub} {f} alev önleyici
die Funkensperre {sub} {f} kıvılcım önleyici
fäulnisverhindernd {adj} çürüklük önleyici
fäulnisverhütend {adj} çürüme önleyici
das Gefrierschutzmittel {sub} {n} donma önleyici
0.004s