Keine direkten Treffer gefunden für: tertibatı

Deutsch Türkisch

26 indirekte Treffer gefunden für: tertibatı

Deutsch Türkisch
die Abblasesteuerung {sub} {f} boşaltma tertibatı
die Abblendevorrichtung {sub} {f} ışıkları karartma tertibatı
die Abdeckvorrichtung {sub} {f} kapak açma tertibatı
abfahrbares Farbwerk {sub} {n} hareketli boya veya mürekkep tertibatı
die Abführvorrichtung {sub} {f} boşaltma tertibatı
die Abfülleinrichtung {sub} {f} doldurma tertibatı
die Abhebevorrichtung {sub} {f} kaldırma tertibatı
die Ablassleitung {sub} {f} boşaltma boru tertibatı
die Ablauforganisation {sub} {f} akış tertibatı
die Ablaufvorrichtung {sub} {f} boşaltma tertibatı
Ablaufvorrichtung für waschlauge {sub} {f} temizleme çözeltisi boşaltma tertibatı
die Ableseeinrichtung {sub} {f} okuma tertibatı
die Abnahmevorrichtung {sub} {f} sıyırma tertibatı
die Absackvorrichtung {sub} {f} çuval doldurma tertibatı
die Absackvorrichtung {sub} {f} çuvallama tertibatı
die Absaugeinrichtung {sub} {f} emme tertibatı
die Abschiebevorrichtung {sub} {f} hadde taşıma tertibatı
die Abschlussvorrichtung {sub} {f} kapama tertibatı
die Abschreckanlage {sub} {f} tavlama tertibatı
die Abschussanlage {sub} {f} ateş etme tertibatı
Absenkvorrichtung nach unten {sub} {f} aşağıya doğru alçaltma tertibatı
die Absiebvorrichtung {sub} {f} elek tertibatı
die Absperrvorrichtung {sub} {f} kapama tertibatı
der Abstandsregeltempomat {sub} {m} taşıtlarda hız ayarlama tertibatı
der Abstandszünder {sub} {m} uzaktan kumandalı ateşleme tertibatı
die Abstellsicherung {sub} {f} emniyet durdurma tertibatı
0.003s