Keine direkten Treffer gefunden für: telefona

Deutsch Türkisch

37 indirekte Treffer gefunden für: telefona

Deutsch Türkisch
an den Apparat gehen telefona çıkmak
die Anrufannahme {sub} {f} telefona çıkma
ans Telefon gehen {v} telefona çıkmak
das, ein Telefongespräch annehmen telefona çıkmak
den Anruf entgegennehmen telefona çıkmak
den Hörer abheben [Telefon] telefona çıkmak
ein Gespräch entgegennehmen telefona çıkmak
ein Telefongespräch annehmen telefona çıkmak
einen Anruf entgegennehmen telefona çıkmak
die Rufbeantwortung {sub} {f} telefona cevap verme
sich ans Telefon hängen {ugs.} telefona sarılmak
das Telefonabhörgerät {sub} {n} telefon dinleme cihazı
das Telefonamt {sub} {n} telefon dairesi
das Telefonamt {sub} {n} telefon santralı
die Telefonanlage {sub} {f} telefon tesisi
die Telefonanruf {sub} {f} telefon çağırması
der Telefonanruf {sub} {m} telefon konuşması
der Telefonanruf {sub} {m} telefon çağrısı
die Telefonanrufe {sub} {pl} telefon konuşmaları
der Telefonanschluss {sub} {m} telefon bağlanması
der Telefonanschluss {sub} {m} telefon bağlantısı
der Telefonanschluss {sub} {m} telefon irtibatı
die Telefonanschlussdose {sub} {f} telefon bağlantı kutusu
die Telefonanschlusseinheit {sub} {f} [TAE] telefon bağlantı düzeni
die Telefonanschlussschnur {sub} {f} telefon bağlantı teli
die Telefonanzapfung {sub} {f} telefon dinleme
der Telefonapparat {sub} {m} telefon cihazı
der Telefonapparat {sub} {m} telefon makinesi
die Telefonapparate {sub} {pl} telefon cihazları
das Telefonat {sub} {n} telefon konuşması
die Telefonauskunft {sub} {f} bilinmeyen numaralar servisi
die Telefonauskunft {sub} {f} danışma
die Telefonauskunft {sub} {f} enformasyon
die Telefonauskunft {sub} {f} telefonda danışma
die Telefonauskunftsstelle {sub} {f} telefonda danışma yeri
der Telefonautomat {sub} {m} ankesörlü telefon [jeton veya telefon kartı ile de çalışır]
Telefon zu Telefon telefondan telefona
0.002s