Keine direkten Treffer gefunden für: mirası

Deutsch Türkisch

39 indirekte Treffer gefunden für: mirası

Deutsch Türkisch
der Anfall {sub} {m} [Dividende, Erbschaft] mirasın intikali
der Anfall {sub} {m} mirasın geçmesi
der Anfall {sub} {m} mirasın intikali
Anfall der Erbschaft {sub} {m} mirasın intikali
Anfall Erbschaft [rechtswissenschaftlich] mirasın intikali
Annahme der Erbschaft {sub} {f} mirasın kabulü
Annahme Erbschaft [rechtswissenschaftlich] mirasın kabulü
Ausschlagung eines Erbes {sub} {f} mirası kabul etmeme
Ausschlagung Erbschaft {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] mirası reddetme
Ausschlagung Erbschaft {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] mirasın reddi
der Erbanfall {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] mirasın intikal etmesi
Erbanfall an den Fiskus mirasın vergiye intikal etmesi
die Erbausschlagung {sub} {f} mirasın reddi
Erbschaft ausschlagen [rechtswissenschaftlich] mirası reddetmek
der Erbschaftsanfall {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] mirasın iktisabı
die Erbschaftsannahme {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] mirasın kabulü
der Erbschaftserwerber {sub} {m} mirası iktisap eden
die Erbschaftserwerberin {sub} {f} [weiblich] mirası iktisap eden
die Erbschaftsteilung {sub} {f} mirasın taksimi
der Erbschaftsübergang {sub} {m} mirasin intikali
die Erbtante {sub} {f} mirası kalan hala
Erwerb Erbschaft [rechtswissenschaftlich] mirasın iktisabı
der Heimfall {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] mirasın devlete geçişi
Kürzung einer Erbschaft {sub} {f} mirasi azaltma
das Nachlassinsolvenzverfahren {sub} {n} mirasın aciz usulü
der Nachlasskonkurs {sub} {m} mirasın iflası
Verweigerung einer Erbschaft {sub} {f} mirası reddetme
das Behindertentestament {sub} {n} sakatlık mirası
erhaltenswertes Kulturerbe {sub} {f} korunmaya değer kültür mirası
das Familienerbstück {sub} {n} aile mirası
der Hoferbe {sub} {m} çiftlik mirası
immaterielles Kulturerbe {sub} {n} gayrimaddi kültür mirası
das Kulturerbe {sub} {n} kültür mirası
der Mietnachlass {sub} {m} kira mirası
Nachlass des Versicherten {sub} {m} sigortalının mirası
die Naturerbe {sub} {f} doğa mirası
das Patrimonium {sub} {n} [Rechtswissenschaft] baba mirası
das Welterbe {sub} {n} dünya mirası
das Weltkulturerbe {sub} {n} dünya kültür mirası
0.003s