2 direkte Treffer gefunden für: kapillar


52 indirekte Treffer gefunden für: kapillar

Deutsch Türkisch
die Kapillaraffinität {sub} {f} kılcallık afinitesi
kapillaraktive Stoffe {sub} {pl} kılcal maddeler
die Kapillaranalyse {sub} {f} kılcallık analizi
das Kapillaraneurysma {sub} {n} kılcal damarlarda anevrizim
das Kapillaraneurysma {sub} {n} kılcal damarlarda şişme
die Kapillaranziehung {sub} {f} kılcallık çekimi
die Kapillarblutung {sub} {f} kılcal damarda kanama
der Kapillardruck {sub} {m} kılcal basınç
die Kapillardränage {sub} {f} kılcal drenaj
die Kapillare {sub} {pl} [Med.] ince borular
die Kapillare {sub} {pl} [Med.] kılcal damarlar
die Kapillare {sub} {pl} kapiler
die Kapillare {sub} {pl} tel gibi ince hortumcuk delikleri
die Kapillare {sub} {pl} çok ince hortumcuğun delikleri
kapillare Porosität {sub} {f} kılcal mesamatlılık
die Kapillareinsprossung {sub} {f} kılcal dallanma
der Kapillarelektromesser {sub} {m} kılcal elektrometre
das Kapillarelektrometer {sub} {n} kılcal elektrometre
die Kapillarenembolie {sub} {f} kaplier embolisi
die Kapillarenembolie {sub} {f} kılcar damar tıkanması
die Kapillarflüssigkeit {sub} {f} hortumcuk sıvısı
das Kapillargefäß {sub} {n} kılcal damar
die Kapillargefäße {sub} {pl} kılcal damarlar
die Kapillargefäßversorgung {sub} {f} kılcal damarlarla besleme
die Kapillarität {sub} {f} kılcallık
die Kapillaritäten {sub} {pl} kılcallıklar
die Kapillarkondensation {sub} {f} kılcal yoğunlaşma
die Kapillarkondensation {sub} {f} kılcal yoğunluğu
die Kapillarkonstante {sub} {f} kılcal sabite
die Kapillarkraft {sub} {f} kılcal güç
die Kapillarlecksyndrom {sub} {f} [Engl.: capillary leak syndrome] kaçış sendromu [kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır]
die Kapillarlecksyndrom {sub} {f} [auch Clarkson-Syndrom] kaçış hastalığı [kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır]
die Kapillarlötverbindung {sub} {f} kılcal lehim bağlantısı
das Kapillarmessmikroskop {sub} {n} kılcal ölçü mikroskobu
die Kapillarpermeabilität {sub} {f} kılcal geçirgenlik
die Kapillarpipette {sub} {f} kılcal pipet
das Kapillarpotential {sub} {n} kılcal potensiyel
der Kapillarraum {sub} {m} kılcal şişe
die Kapillarresistenz {sub} {f} kılcal dayanıklılığı
das Kapillarrheometer {sub} {n} kılcal ganvanometre
das Kapillarrheometer {sub} {n} kann deveranının hızını ölçen kılcal suni
der Kapillarriss {sub} {m} kılcal yarık
das Kapillarrohr {sub} {n} ince boru
das Kapillarrohr {sub} {n} kılcal tüp
das Kapillarröhrchen {sub} {n} kılcal boru
die Kapillarröhre {sub} {f} kılcal boru
die Kapillarröhre {sub} {f} kılcal tüp
die Kapillarserumelektrophorese {sub} {f} kapilar serum elektrokinetiği
die Kapillarspannung {sub} {f} kılcal gerilim
die Kapillarsperre {sub} {f} kılcal tıkanma
die Kapillarsprossungen {sub} {pl} kılcal dallanmalar
die Blutkapillar {sub} {f} kılcal kan damarı
0.003s