5 direkte Treffer gefunden für: kanalizasyon


37 indirekte Treffer gefunden für: kanalizasyon

Deutsch Türkisch
die abwasserkanäle {sub} {pl} kanalizasyonlar
die Abwasserkläranlage {sub} {f} kanalizasyon temizleme tesisatı
die Abwasserkläranlagen {sub} {pl} kanalizasyon temizleme tesisatları
Abwasserleitungen legen {v} kanalizasyon hattı döşeme
die Abwassernebenleitung {sub} {f} kanalizasyon yan hattı
das Abwassernetz {sub} {n} kanalizasyon şebekesi
das Abwassersystem {sub} {n} kanalizasyon sistemi
der Ausgussbecken {sub} {m} kanalizasyon havuzu
der Gully {sub} {m} kanalizasyon bacası
der Gully {sub} {m} kanalizasyon havalandırması
der Gullydeckel {sub} {m} kanalizasyon havalandırma kapağı
das Gullyloch {sub} {n} kanalizasyon havalandırma deliği
der Kanalarbeiter {sub} {m} kanalizasyon işçisi
der Kanaldeckel {sub} {m} kanalizasyon kapağı
die Kanalisationen {sub} {pl} kanalizasyonlar
das Kanalisationsabwasser {sub} {n} kanalizasyon atık suyu
der Kanalisationsanschluss {sub} {m} kanalizasyon bağlantısı
der Kanalisationsarbeiter {sub} {m} kanalizasyon işçisi
der Kanalisationsbetreiber {sub} {m} kanalizasyon işletmecisi
das Kanalisationsnetz {sub} {n} kanalizasyon şebekesi
das Kanalisationsrohr {sub} {n} kanalizasyon borusu
die Kanalisationsröhre {sub} {f} kanalizasyon borusu
der Kanalisationsschacht {sub} {m} kanalizasyon kuyusu
das Kanalisationssystem {sub} {n} kanalizasyon sistemi
die Kanalisationsteile {sub} {pl} kanalizasyon parçaları
kanalisieren {v} [Ortschaft] kanalizasyonunu yapmak
die Kanalpumpe {sub} {f} kanalizasyon pompası
Kläranlage für Kanalisation {sub} {f} kanalizasyon temizleme tesisatı
nicht in die Kanalisation gelangen lassen kanalizasyona girmesini önlemek
die Poudrette {sub} {f} kanalizasyon pudrası
der Rohrleitungsbau {sub} {m} [Abwasser] kanalizasyon inşası
Sachschaden durch Abwässer {sub} {m} kanalizasyondan dolayi mal hasarı
der Straßeneinlauf {sub} {m} kanalizasyon bacası
Abwasserkanal zur Senkgrube {sub} {m} derin kuyuya akan kanalizasyon
die Mischkanalisation {sub} {f} karışık kanalizasyon
der Mischwasserkanal {sub} {m} kombine kanalizasyon
die Straßenkanalisation {sub} {f} kiremit briketinden kanalizasyon
0.002s