Keine direkten Treffer gefunden für: alanı

Deutsch Türkisch

38 indirekte Treffer gefunden für: alanı

Deutsch Türkisch
das Alanin {sub} {n} amino asit
der Allanit {sub} {m} [Orthit] alanit
die Arealzersplitterung {sub} {f} alanın küçük parçalara bölünmesi
Beschaffenheit des Geländes {sub} {f} alanın yapısı
die Anschrift des Bezogenen alanın adresi
Dinge außerhalb unseres Bereiches alanımızın dışındaki şeyler
Feld erregen {v} alanı ikaz etmek
Fläche aufteilen {v} alanı bölmek
der Flächenmittelpunkt {sub} {m} alanın merkezi
Höhenkurven des Geländes {sub} {pl} alanın yükseklik eğrisi
in meinem Bereich alanımda
wirtschaftliche Nutzbarmachung des Raumes {sub} {f} alanın ekonomik açıdan kullanımı
das Abbaufeld {sub} {n} [Bergbau] maden alanı
das Abbauland {sub} {n} işletme alanı
der Abdruckbereich {sub} {m} basma alanı
der Abgabebereich {sub} {m} teslim alanı
die Abgabefläche {sub} {f} çıkış alanı
der Abgangsschalterfeld {sub} {m} kapatma şalteri alanı
der Abgasbereich {sub} {m} atık gaz etki alanı
der Abhängigkeitsfinanzplan {sub} {m} bağıntılı maliye palanı
der Ableitungsort {sub} {m} alış alanı
das Ablenkfeld {sub} {n} sapma alanı
das Ablenkungsfeld {sub} {n} sapma alanı
das Abschreibungsfeld {sub} {n} amortisman alanı
die Absolutsphäre {sub} {f} gerçek etki alanı
der Abspritzbereich {sub} {m} su serpma alanı
der Adressbereich {sub} {m} adres alanı
die Adressenleerstelle {sub} {f} adresin boş alanı
das Adressfeld {sub} {n} adres alanı
das Adressfeld {sub} {n} bulunak alanı
die Agrarfläche {sub} {f} tarım alanı
das Akkumulierungsfeld {sub} {n} akümülatör şarj alanı
der Aktionsbereich {sub} {m} hareket alanı
der Aktionsradius {sub} {m} etki alanı
der Aktionsradius {sub} {m} tesir alanı
alltäglicher Lebensraum {sub} {m} [eines Tieres] günlük yaşam alanı
alphanumerisches Datenfeld {sub} {n} alfasyısal tuş alanı
das Anfachungsgebiet {sub} {n} ateşlenme alanı
0.003s