11 direkte Treffer gefunden für: şişirme


52 indirekte Treffer gefunden für: şişirme

Deutsch Türkisch
die Anblaseeinrichtung {sub} {f} [U-Boot] şişirme düzeni
anblasen {v} [blies an, hat angeblasen] şişirmek
anschwellen lassen {v} şişirmek
aufbauschen {v} şişirmek
der Aufblasartikel {sub} {m} şişirme mamul
aufblasbare Manschette {sub} {f} şişirme manşet
aufblasbare Rettungsrutsche {sub} {f} şişirme imdat kaydırağı
aufblasbare Schiene {sub} {f} şişirme putrel
aufblasbarer Packer {sub} {m} şişirme paketleyici
aufblasen {v} şişirmek
das Aufblaseverfahren {sub} {n} şişirme metodu
das Aufblasteil {sub} {n} şişirme parçası
das Aufblasventil {sub} {n} şişirme supapbı
das Aufblasverhältnis {sub} {n} şişirme oranı
der Aufblasversuch {sub} {m} şişirme deneyi
aufblähen {v} şişirmek
aufpumpen {v} [pumpte auf, hat aufgepumpt] şişirmek
aufpusten {v} şişirmek
aufquellen {v} [quoll auf, ist aufgequollen] şişirmek
aufschwellen {v} [schwillt auf, ist aufgeschwollen] şişirmek
aufschwemmen {v} şişirmek
aufstauchen {v} [stauchte auf, hat aufgestaucht] şişirmek
aufwölben {v} şişirmek
ausbauchen {v} şişirmek
das Ausblaserohr {sub} {n} şişirme borusu
bauchen {v} şişirmek
blasen {v} [blies, hat geblasen] şişirmek
blähen {v} [blähte, hat gebläht] şişirmek
das Blähgas {sub} {n} şişirme gazı
die Druckprobe {sub} {f} şişirme deneyi
der Füllansatz {sub} {m} şişirme rakoru
füllen {v} şişirmek
hochputschen {v} [aufbauschen] şişirmek
hudeln {v} [südd.: österr.] şişirme yapmak
in Höhe treiben {v} şişirmek
jemandem ums Maul gehen {v} şişirmek
die Luftmatratze {sub} {f} şişirme yatak
die Luftmatratzen {sub} {pl} şişirme yataklar
das Quellmittel {sub} {n} şişirme maddesi
schwellen {v} [aufblasen] şişirmek
die Schwimmflügel {sub} {f} şişirme kolluk
die Schwimmflügel {sub} {pl} şişirme kolluklar
stauchen {v} [stauchte, hat gestaucht] şişirmek
das Stauchkaliber {sub} {n} şişirme mastarı
die Stauchmaschine {sub} {f} şişirme makinesi
die Stauchprobe {sub} {f} şişirme deneyi
stauen {v} [staute, hat gestaut] şişirmek
das Traggas {sub} {n} şişirme gazı
zusammenstauchen {v} [stauchte zusammen, hat zusammengestaucht] şişirmek
das Aufpumpen {sub} {n} hava ile şişirme
das Kopfzerbrechen {sub} {n} kafa şişirme
das Reifenaufpumpen {sub} {n} tekerlek şişirme
0.003s