Keine direkten Treffer gefunden für: türleri

Deutsch Türkisch

29 indirekte Treffer gefunden für: türleri

Deutsch Türkisch
die Arterhaltung {sub} {f} türleri koruma
Erhaltung der Artenvielfalt {sub} {f} türlerin korunması
sortieren {v} [sortierte, hat sortiert] türlerine göre ayırmak
die Ackerkulturen {sub} {pl} tarla kültürleri
die Actinomyzine {sub} {pl} mantar türleri
die Aktionsarten {sub} {pl} aksiyon türleri
Arten und Sorten {sub} {pl} çeşit türleri
Arten von Beihilfen {sub} {pl} yardımların türleri
die Aufschlagarten {sub} {pl} servis türleri
die Auftragsarten {sub} {pl} görev türleri
die Aufzeichnungsarten {sub} {pl} kayıt türleri
die Ausbildungsarten {sub} {pl} eğitim türleri
die Ausdauersportarten {sub} {pl} devamlı spor türleri
der Bakterienrassen {sub} {m} baketeri türleri
die Baureihen {sub} {pl} inşaat türleri
die Befestigungsarten {sub} {pl} sağlamlaştırma türleri
benutzte Schriftarten {sub} {pl} kullanılan yazı türleri
die Blockflöten {sub} {pl} [Klassifizierung] blok flüt türleri
bloße Redensarten {sub} {pl} sadece konuşma türleri
die Bodenarten {sub} {pl} toprak türleri
breitblättrige Pflanzenarten {sub} {pl} geniş yapraklı bitki türleri
die Dateitypen {sub} {pl} dosya türleri
die Datenarten {sub} {pl} veri türleri
diverse Lasertypen {sub} {pl} çeşitli laser türleri
die Entnahmearmaturen {sub} {pl} çıkarma armatürleri
die Erdbauarmaturen {sub} {pl} toprak inşası armatürleri
die Erwerbungsarten {sub} {pl} edinme türleri
die Exportkulturen {sub} {pl} ihracat kültürleri
die Extremsportarten {sub} {pl} ekstrem spor türleri
0.001s