2 direkte Treffer gefunden für: laboratuvar


56 indirekte Treffer gefunden für: laboratuvar

Deutsch Türkisch
das Apparateglas {sub} {n} laboratuvar camı
die Becherbürste {sub} {f} laboratuvar fırçası
das Labor {sub} {n} laboratuvar (Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer)
der Labor-Pilotversuch {sub} {m} laboratuvarda pilot deneyi
die Laborabfüllanlage {sub} {f} laboratuvar için doldurma tesisi
der Laborabzug {sub} {m} laboratuvar bacası
Laboranalyse verifiziert laboratuvar analizi doğrulandı
die Laboranlage {sub} {f} laboratuvar ekipmanı
der Laborapparat {sub} {m} laboratuvar aygıtı
der Laborartikel {sub} {m} laboratuvar maddeleri
der Laborassistent {sub} {m} laboratuvar asistanı
die Laborassistentin {sub} {f} [weiblich] laboratuvar asistanı
die Laboratorien {sub} {pl} laboratuvarlar
die Laboratorieneinrichtung {sub} {f} laboratuvarların ekipmanı
der Laboratoriumsabzug {sub} {m} laboratuvar havalandırması
der Laboratoriumsapparat {sub} {m} laboratuvar cihazı
die Laboratoriumsausrüstung {sub} {f} laboratuvar donanımı
der Laboratoriumsbetrieb {sub} {m} laboratuvar çalıştırma
die Laboratoriumseinrichtung {sub} {f} laboratuvar malzemesi
die Laboratoriumsgeräte {sub} {pl} laboratuvar sunileri
das Laboratoriumsglas {sub} {n} laboratuvar camı
das Laboratoriumsinstrument {sub} {n} laboratuvar sunii
das Laboratoriumsinterferometer {sub} {n} laboratuvar interferometresi
die Laboratoriumsmedizin {sub} {f} laboratuvar tıpı
das Laboratoriumsmikroskop {sub} {n} laboratuvar mikroskobu
das Laboratoriumsporzellan {sub} {n} laboratuvar porseleni
die Laboratoriumspparate {sub} {pl} laboratuvar cihazları
die Laboratoriumsprüfung {sub} {f} laboratuvar deneyi
der Laboratoriumsschleuder {sub} {m} laboratuvar santrifüjü
das Laboratoriumssieb {sub} {n} laboratuvar süzgeci
der Laboratoriumstisch {sub} {m} laboratuvar masası
der Laboratoriumsversuch {sub} {m} laboratuvar deneyi
der Laboratoriumsversuch {sub} {m} laboratuvar tecrübesi
der Laboratoriumsversuch {sub} {m} laboratuvar testi
die Laboratoriumswaage {sub} {f} laboratuvar terazisi
das Laboratoriumthermometer {sub} {n} laboratuvar termometresi
die Laboratoriumwaagen {sub} {pl} laboratuvar kantarları
die Laborausrüstung {sub} {f} laboratuvar teçhizatı
der Laborausstatter {sub} {m} laboratuvar donatıcı
die Laborausstattung {sub} {f} laboratuvar donanımı
das Laborbad {sub} {n} laboratuvar banyosu
der Laborbedarf {sub} {m} laboratuvar gereksinimi
die Laborbedingungen {sub} {pl} laboratuvar şartları
der Laborbefund {sub} {m} laboratuvar bulgusu
der Laborbelichtungsmesser {sub} {m} laboratuvar ışıklandırması ölçen alet
der Laborbereich {sub} {m} laboratuvar böümü
der Laborbericht {sub} {m} laboratuvar raporu
die Laborchemikalien {sub} {pl} laboratuvar kimyasal maddeleri
der Laborcomputer {sub} {m} laboratuvar bilgisayarı
die Labordaten {sub} {pl} laboratuvar verileri
die Labore {sub} {pl} laboratuvarlar
chemische Labormaterialien {sub} {pl} kimyasal laboratuvar
das Kaltlabor {sub} {n} soğuk laboratuvar
das Katheterlabor {sub} {n} kateter yapan laboratuvar
das Landandwirtschaftslaboratorium {sub} {n} zirai laboratuvar
medizinisches Laboratorium {sub} {n} tıbbi laboratuvar
0.003s