Keine direkten Treffer gefunden für: kuruluşu

Deutsch Türkisch

28 indirekte Treffer gefunden für: kuruluşu

Deutsch Türkisch
auf Gefahr der Gesellschaft kuruluşun sorumluluğunda
Spitzen der Gesellschaft {sub} {pl} kuruluşun başları
die Agrargesellschaft {sub} {f} tarım kuruluşu
das Aktienmarktunternehmen {sub} {n} menkul kıymetler piyasası kuruluşu
die Alarmanlage {sub} {f} alarm kuruluşu
Anstalt des öffentlichen Rechts kamu kuruluşu
die Arbeiterwohlfahrt {sub} {f} [AWO] işçi sosyal yardım kuruluşu
Aufbau der Maschine {sub} {m} makinenin kuruluşu
die AWO {sub} {f} [Kürzel von Arbeiterwohlfahrt] işçi sosyal yardım kuruluşu
die Banktochter {sub} {f} banka kardeş kuruluşu
die Beratungseinrichtung {sub} {f} danışmanlık kuruluşu
das Berufsförderungswerk {sub} {n} mesleki eğitim kuruluşu
die Beschäftigungsgesellschaft {sub} {f} istihdam kuruluşu
der Bestandesaufbau {sub} {m} meşçere kuruluşu
das Bestattungsinstitut {sub} {n} cenaze defin kuruluşu
die Betriebsanlage {sub} {f} işletme kuruluşu
die Bildungseinrichtung {sub} {f} eğitim kuruluşu
die Bildungsinstitution {sub} {f} eğitim kuruluşu
das Bildungswerk {sub} {n} eğitim kuruluşu
die Bürgerinstitution {sub} {f} halk kuruluşu
die Bürgschaftsgenossenschaft {sub} {f} küçük esnaf kredi kuruluşu
die Darlehensgesellschaft {sub} {f} kredi kuruluşu
der Darlehensverein {sub} {m} kredi kuruluşu
die Dateiorganisation {sub} {f} dosya kuruluşu
die Datenorganisation {sub} {f} veri kuruluşu
die Datenverarbeitungsorganisation {sub} {f} bilgiişlem kuruluşu
die Dienstleistungsinstitution {sub} {f} hizmet kuruluşu
Einrichtung für sozialen Dienst {sub} {f} sosyal hizmet kuruluşu
0.002s