4 direkte Treffer gefunden für: kuruluşlar


29 indirekte Treffer gefunden für: kuruluşlar

Deutsch Türkisch
Beziehungen zwischen den Institutionen {sub} {pl} kuruluşlar arasındaki ilişkiler
der Syndikus {sub} {m} [Rechtswissenschaft] kuruluşların hukuk danışmanı
trägerübergreifend {adj} kuruluşlar üstü
Vermögen der Einrichtungen kuruluşların serveti
administrative selbständige Einrichtungen {sub} {pl} idari açıdan bağımsız kuruluşlar
die Bundesinstitutionen {sub} {pl} Federal kuruluşlar
Ehrenamtliche Organisationen {sub} {f} fahri okuruluşlar
Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe {sub} {pl} gençlere yardım hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar
einzubeziehende Gesellschaften {sub} {pl} katılan kuruluşlar
die Folgeeinrichtungen {sub} {pl} (ana okulu, okul gibi) sosyal kuruluşlar
gemeinnützige Einrichtungen {sub} {pl} kamuya yararlı kuruluşlar
die Hilfsorganisationen {sub} {pl} yardım kuruluşlar
die Jugendhilfeträger {sub} {pl} gençlere yardım eden kuruluşlar
kommerzielle Einrichtungen {sub} {pl} ticari kuruluşlar
kommunale Einrichtungen {sub} {pl} yerel kuruluşlar
Komplementäre Dienste und Einrichtungen für pschologisch Kranke oder seelisch behinderte ruh hastaları veya ruh özürlüleri çin tamamlayıcı hizmet ve kuruluşlar
Komplementäre Dienste und Einrichtungen für psychologisch Kranke {sub} {pl} ruh hastaları için birbirini bütünleyen hizmet ve kuruluşlar
kulturelle Einrichtungen {sub} {pl} kültürel kuruluşlar
die Leistungsträger {sub} {pl} [Sozialleistungsträger] yardım veren kuruluşlar
medizinische Einrichtungen {sub} {pl} tıbbi kuruluşlar
moderne Einrichtungen {sub} {pl} çağdaş kuruluşlar
die Monopolanstalten {sub} {pl} tekel kuruluşlar
die Nichtregierungsorganisationen {sub} {pl} hükümetdışı kuruluşlar
die Selbstverwaltungskörper {sub} {pl} özerk kuruluşlar
die Sozialeinrichtungen {sub} {pl} sosyal kuruluşlar
der Sozialhilfeträger {sub} {m} sosyal yardım veren serbest kuruluşlar
die Sozialpartner {sub} {pl} işçileri temsil eden kuruluşlar
die Sozialträger {sub} {pl} sosyal kuruluşlar
die Tageseinrichtungen {sub} {pl} gündüz hizmet veren kuruluşlar
0.003s