3 direkte Treffer gefunden für: etilen

Deutsch Türkisch
das Äthylen {sub} {n} etilen
das Ethen {sub} {n} etilen
das Ethylen {sub} {n} etilen

36 indirekte Treffer gefunden für: etilen

Deutsch Türkisch
das Äthyloxyd {sub} {n} etilen oksidi
das Chloräthylen {sub} {n} etilen klörür
das Ethylenglycol {sub} {n} [Ethylenglykol] etilen glikol
die Ethylengruppe {sub} {f} etilen grubu
der Ethylenharnstoff {sub} {m} etilen üre
das Ethylenoxid {sub} {n} etilen oksit
das Ethylentrichlorid {sub} {n} etilen triklorür
der Ethylester {sub} {m} etilen esteri
die Ethylether {sub} {f} etilen eter
das Poloxamer {sub} {n} [aus Ethylenoxid und Propylenoxid] etilenoksit ve propilenoksit karışımı
das Acetylen {sub} {n} asetilen
die ausgedehnte {sub} {f} genişletilen
das Azetylen {sub} {n} asetilen
batteriebetrieben {adj} batarya ile işletilen
das Chlorethylen {sub} {n} klorlu etilen
computergesteuert {adj} bilgisayarla yönetilen
das Derivativ {sub} {n} türetilen
das Dichlorathylen {sub} {n} diklor etilen
das Diäthylen {sub} {n} dietilen
druckluftbetätigt pneumatik işletilen
das Ethin {sub} {n} [Acetylen] asetilen
das Ethylacetylen {sub} {n} etil asetilen
familiengeführt {adj} aile tarafından yönetilen
föderalistisch {adj} federal sistemle yönetilen
gut geleitet iyi yönetilen
handbetrieben {adj} elle işletilen
herausleitend {adj} bir organdan dönen veya iletilen
konsortialführend {adj} konsorsiyumla yönetilen
das Methylen {sub} {n} kün metilen
das Perchlorethylen {sub} {n} perkloretilen
das Phenyazetylen {sub} {n} fenil asetilen
das Polyethylen {sub} {n} polietilen
Polyethylen hoher Dichte {sub} {n} yüksek yoğunluklu polietilen
Polyethylen mit Falte {sub} {n} katmerli polietilen
das Polymethylen {sub} {n} çoklu metilen
das Polyoxymethylen {sub} {n} chem. polioksimetilen
0.002s