Keine direkten Treffer gefunden für: bilgi al

Deutsch Türkisch

35 indirekte Treffer gefunden für: bilgi al

Deutsch Türkisch
die Abfragefernsprecher {sub} {f} bilgi alma telefonu
die Abfragefrequenz {sub} {f} bilgi alma frekansı
die Abfragekonsole {sub} {f} bilgi alma konsolu
die Auskunftei {sub} {f} bilgi alma yeri
der Auskunftsanspruch {sub} {m} bilgi alma hakkı
der Auskunftsrecht {sub} {m} bilgi alma hakkı
Austausch von Information {sub} {m} bilgi alış verişi
beraten {v} [sich beraten lassen] bilgi almak
briefen {v} bilgi alışverişinde bulunmak
das Briefing {sub} {n} bilgi alışverişi
der Datenzugriff {sub} {m} bilgi alımı
er,sie erfährt bilgi alıyor
erkundigen {v} bilgi almak
die Erkundigung {sub} {f} bilgi alma
der Infobereich {sub} {m} [der Windows-Taskleiste] bilgi alma kısmı
Information austauschen {v} bilgi alışverişinde bulunmak
Information bekommen {v} bilgi almak
Information erhalten {v} bilgi almak
Informationen erhalten {v} bilgi almak
der Informationsaustausch {sub} {m} [Internet] bilgi alışverişi
der Informationsaustausch {sub} {m} bilgi alış verişi
der Informationsaustausch {sub} {m} bilgi alışverişi
das Informationsaustauschsystem {sub} {n} bilgi alış veriş sistemi
der Informationsbereich {sub} {m} bilgi alanı
die Informationsfreiheit {sub} {f} bilgi alişverişi özgürlüğü
die Informationsinfrastruktur {sub} {f} bilgi altyapısı
die Informationsstelle {sub} {f} bilgi alma yeri
registrieren {v} [registrierte, hat registriert] bilgi almak
das Sachgebiet {sub} {n} bilgi alanı
die Sachkunde {sub} {f} bilgi alma
sich erkunden {v} bilgi almak
sich erkundigen {v} bilgi almak
der Wissensaustausch {sub} {m} bilgi alış verişi
der Wissensbereich {sub} {m} bilgi alanı
zum Austausch von Informationen gedacht bilgi alış verişi için düşünüldü
0.002s