Keine direkten Treffer gefunden für: bilgi a

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: bilgi a

Deutsch Türkisch
die Abfragefernsprecher {sub} {f} bilgi alma telefonu
die Abfragefrequenz {sub} {f} bilgi alma frekansı
die Abfragekonsole {sub} {f} bilgi alma konsolu
Abteilung Datennetze {sub} {f} bilgi ağı bölümü
der Auskunftbeamte {sub} {m} bilgi aktarıcı
die Auskunftei {sub} {f} bilgi alma yeri
der Auskunftsanspruch {sub} {m} bilgi alma hakkı
der Auskunftsrecht {sub} {m} bilgi alma hakkı
Austausch von Information {sub} {m} bilgi alış verişi
beraten {v} [sich beraten lassen] bilgi almak
bereichern {v} [bereicherte, habe bereichert] bilgi artırmak
briefen {v} bilgi alışverişinde bulunmak
das Briefing {sub} {n} bilgi alışverişi
der Datenfluss {sub} {m} [EDV] bilgi akışı
der Datenfluss {sub} {m} bilgi akışı
das Datennetz {sub} {n} bilgi ağı
die Datennetzunterstützung {sub} {f} bilgi ağı desteği
der Datenzugriff {sub} {m} bilgi alımı
der Datenzwischenträger {sub} {m} bilgi arataşıyıcısı
die Datenübertragung {sub} {f} bilgi aktarımı
die Datenübertragungsrate {sub} {f} bilgi aktarımı debisi
die Einleseroutine {sub} {f} bilgi aktarma rutini
er,sie erfährt bilgi alıyor
erkundigen {v} bilgi almak
die Erkundigung {sub} {f} bilgi alma
die Fortbildung {sub} {f} bilgi arttırma
die Fortbildung {sub} {f} bilgi artırımı
der Infobereich {sub} {m} [der Windows-Taskleiste] bilgi alma kısmı
Information austauschen {v} bilgi alışverişinde bulunmak
Information bekommen {v} bilgi almak
Information erhalten {v} bilgi almak
Informationen erhalten {v} bilgi almak
der Informationsablauf {sub} {m} bilgi akışı
die Informationsagentur {sub} {f} bilgi ajentası
informationsanalytische Arbeit {sub} {f} bilgi analiz işi
der Informationsaustausch {sub} {m} [Internet] bilgi alışverişi
der Informationsaustausch {sub} {m} bilgi alış verişi
der Informationsaustausch {sub} {m} bilgi alışverişi
das Informationsaustauschsystem {sub} {n} bilgi alış veriş sistemi
der Informationsbereich {sub} {m} bilgi alanı
die Informationseingabe {sub} {f} bilgi aktarma
das Informationsfeld {sub} {n} bilgi asahası
der Informationsfluss {sub} {m} bilgi akımı
der Informationsfluss {sub} {m} bilgi akışı
die Informationsflussanalyse {sub} {f} bilgi akış analizi
die Informationsflussanalyse {sub} {f} bilgi akışı analizi
die Informationsfreiheit {sub} {f} bilgi alişverişi özgürlüğü
die Informationsinfrastruktur {sub} {f} bilgi altyapısı
das Informationsmittel {sub} {n} bilgi aracı
das Informationsnetz {sub} {n} bilgi ağı
die Informationsrecherche {sub} {f} bilgi araştırması
0.002s