8 direkte Treffer gefunden für: girişimci


36 indirekte Treffer gefunden für: girişimci

Deutsch Türkisch
die Initiatorlogik {sub} {f} girişimci mantığı
die Initiatorverstellung {sub} {f} girişimci tanıtımı
das Kapitalmarktpublikum {sub} {n} girişimciler
der Kaufmannsgeist {sub} {m} girişimci ruhu
der Tatendrang {sub} {m} girişimcilik
der Tatendurst {sub} {m} girişimci ruh
unternehmerische Entscheidung {sub} {f} girişimci kararı
unternehmerische Entscheidungen {sub} {pl} girişimci kararları
unternehmerische Freiheit {sub} {f} girişimci serbestliği
unternehmerische Fähigkeiten {sub} {pl} girişimci yetenekleri
unternehmerische Initiative {sub} {f} girişimci atılımı
unternehmerische Initiative {sub} {f} girişimci inisiyatifi
unternehmerische Kultur {sub} {f} girişimci kültürü
unternehmerische Leistung {sub} {f} girişimci verimi
unternehmerische Leistung girişimci başarısı
unternehmerische Verantwortung {sub} {f} girişimci sorumluluğu
unternehmerisches Denken {sub} {n} girişimci düşünce
unternehmerisches Handeln {sub} {n} girişimci faaliyeti
unternehmerisches Können {sub} {n} girişimci becerisi
unternehmerisches Risiko {sub} {n} girişimci riski
unternehmerisches Vorhaben {sub} {n} girişimci niyeti
die Unternehmerleistung {sub} {f} girişimci gücü
der Unternehmerlohn {sub} {m} girişimci geliri
das Unternehmermodell {sub} {n} girişimci modeli
der Unternehmernettogewinn {sub} {m} girişimci net geliri
das Unternehmerpfandrecht {sub} {n} girişimci rehin hakkı
das Unternehmerprofit {sub} {n} girişimci kazancı
das Unternehmerrisiko {sub} {n} girişimci riski
das Unternehmertum {sub} {n} girişimcilik
das Unternehmerverband {sub} {n} girişimci birliği
das Unternehmerwagnis {sub} {n} girişimci cesareti
die Unternehmerwirtschaft {sub} {f} girişimci ekonomisi
der Unternehmungsgeist {sub} {m} girişimcilik ruhu
der Großunternehmer {sub} {m} büyük girişimci
das Pilotunternehmen {sub} {n} pilot girişimci
der Vorzeigeunternehmer {sub} {m} örnek girişimci
0.002s